Miljoenenplannen voor een aantrekkelijker Duin, Horst, Weide

Marieta Kroft
Leiden/Den Haag

Rustig op de fiets vanaf het Wassenaarse Meijendel naar de Zoetermeerse Meerpolder. Zonder gestoord te worden door auto’s en brommers. ’Zoetermeer aan Zee’, heet deze fietsverbinding die er de komende vier jaar moet komen.

Vanaf de duinen passeer je de landgoederenzone, de Duivenvoordse en Veenzijdse polder en kasteel Duivenvoorde. Via Vlietland fiets je het groene weidegebied van Zoetermeer binnen. Onderweg stap je af om op de informatieborden te lezen over de verschillende landschappen.

Gisteren tekenden provinciebestuurder Han Weber, gemeentebestuurders van Leiden, Den Haag, Voorschoten, Wassenaar Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer, maatschappelijke organisaties en ondernemers in Meijendel een intentieverklaring voor dit plan en nog vijftien andere projecten.

Allemaal hebben ze het doel dit gebied aantrekkelijker en bekender te maken voor inwoners en andere recreanten. De investering voor alle plannen bij elkaar wordt geraamd op 12 miljoen euro. Voor zeven miljoen is al een dekking.

Fietsen tussen Meijendel en Zoetermeer kan nu ook. ,,Maar het is rommelig’’, zegt Floor Kist, de voorzitter van ’Duin, Horst en Weide’. ,,En niet als zodanig herkenbaar.’’

De Voorschotense wethouder Bianca Bremer benadrukt een andere parel in het gebied: De Vliet. ,,We maken plannen om de passanten op het water ons dorp in te krijgen.’’ Op de weg parallel aan De Vliet rijden nu ook auto’s. ,,Ik zou er heel graag ook een slow-lane zien.’’ Daarmee bedoelt ze dat er ook een speciale weg voor alleen fietsers, skaters en wandelaars komt, een van drie meter breed net als bij de fietsroute Zoetermeer aan Zee.

De Voorschotense wethouder kan dit wel willen, maar de weg ligt in buurgemeente Leidschendam-Voorburg. ,,Daarom is het zo goed dat we hier met buurgemeenten aan tafel zitten. Met elkaar kunnen we gemeente-overstijgende plannen maken en hopelijk ook uitvoeren.’’ Een deel van de projecten is al in uitvoering. ,,We zijn bezig met de aanleg van het Knippolderpad, een wandelroute over het grasland vanaf Kasteel Duivenvoorde naar Haagwijk. Na het broedseizoen volgt de opening. En binnenkort openen we een Toeristisch Overstappunt bij De Gouden Leeuw.’’

Dat Leidenaren de stad soms willen ontvluchten, weet ook Frank de Wit. ,,Ik was te laat op deze bijeenkomst omdat ik op een bijeenkomst van de Leidse Ommelanden was. In dit gebied (ten noorden en oosten van Leiden), zetten we vergelijkbare plannen op.’’ Met Wassenaar en Voorschoten wil hij de komende tijd aan de slag om van het gebied rondom de toekomstige Rijnlandroute een stadrand te maken met daarin ruimte voor boeren, recreatie en natuur.

Een greep uit andere projecten:

Duingebied Zuid-Meijendel moet beter toegankelijk worden (1 miljoen euro)

Opheffen van knelpunten in de vaarroute tussen Zoetermeer en Leiden, via Stompwijk en Vlietland (1,5 miljoen euro)

Ecologische verbindingen tussen de duinen en het veenweidegebied.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.