Balies blijven op stadhuis Leiden

Loman Leefmans
Leiden

Het Leidse stadhuis behoudt toch een of meer publieksbalies.

Een motie van Partij Sleutelstad, die daartoe oproept, werd nipt aangenomen in de gemeenteraad. Dit tot ongenoegen van verantwoordelijk PvdA-wethouder Marleen Damen. ,,Het besluit dat de balies verdwijnen was al genomen: er komt een binnentuin.’’

Dat worden dus balies in een groene omgeving. Damen gaat nog uitzoeken of dat kan, of dat er een andere mouw aan moet worden gepast.

Sleutelstad is nieuw in de gemeenteraad. De lokale partij heeft dus in het recente verleden niet meegedaan aan de discussies over de plek waar Leidse ambtenaren voortaan moeten werken. Er ligt al een besluit dat het oude belastingkantoor aan het eind van de Stationsweg wordt afgestoten. En ook het Stadsbouwhuis (Langegracht) heeft zijn langste tijd als ambtenarenkantoor gehad. Bovendien wordt het stadhuis intern stevig verbouwd. Veel tussenmuren verdwijnen, waardoor ook daar minder plek resteert voor medewerkers van de gemeente. Die gaan namelijk allemaal naar gebouw Level achter het station, zo is de bedoeling.

Maarten Kersten, fractievoorzitter van Partij Sleutelstad, kan aan een aantal eerdere besluiten weinig meer doen. Twee van de drie moties die hij indiende om verdere beslissingen uit te stellen en er een digitale enquête onder Leidenaars over te houden, haalden het ook niet.

In één geval had hij wél succes. Kersten wil namelijk niet dat alle balies voor paspoorten, aangiften en vergunningaanvragen verhuizen van het stadhuis naar Level. Hij wil dat Leidenaars ook in de toekomt terecht kunnen in het historische complex aan de Breestraat. Met twintig tegen negentien stemmen haalde Kersten zijn allereerste politieke triomf. In de motie stond eveneens dat het stadhuis ’stadhuis’ blijft heten. Een eventuele wijziging naar Hof van Leiden – een mogelijkheid die toch al niet waarschijnlijk leek – is daarmee van de baan.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.