Stevenshof en Merenwijk eindelijk echt deel van Leiden

Leiden

De wijken Stevenshof en Merenwijk behoren nu formeel tot de bebouwde kom van Leiden. Dat hebben burgemeester en wethouders geregeld.

De grens die de bebouwde kom aanduidt, was in Leiden sinds 1967 niet meer aangepast, ook al is er sindsdien nog best wat bijgebouwd. Grenscorrecties waren alleen niet echt nodig.

Het was alleen van belang voor de ’Boswet’, waarin staat hoe de gemeente moet omgaan met bomen. Binnen of buiten de bebouwde kom maakte hier echter niets uit.

De in de wet vastgelegde uitzonderingssituaties kwamen Leiden niet voor. Sinds dit jaar is de wet echter aangepast en maakt het wel verschil.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.