’Crowdfunding alternatief voor NWO’

© Foto: Leidsch Dagblad

Wilfred Simons
Leiden/Den Haag

Wetenschappelijk onderzoekers die de resultaten van hun werk onder de aandacht willen brengen, kunnen enorm profiteren van crowdfunding. Dat zegt de Leidse mantsjoeroloog Fresco Sam-Sin, die via de crowdfund-website ’Voor de Kunst’ genoeg geld ophaalde voor de uitgave van een tijdschrift over Mantsjoe-literatuur.

De meeste onderzoekers die financiering zoeken voor een project, doen een aanvraag bij de Nederlandse Onderzoeksorganisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De NWO keurt echter schrikbarend weinig voorstellen goed: de kans op succes is vijftien procent, terwijl de aanvrager heel veel tijd kwijt is met het indienen en het verdedigen van zijn of haar voorstel.

Fresco Sam-Sin doet onderzoek naar de Mantsjoes, die van 1644-tot 1911 over China heersten. Het is een klein specialisme aan de Universiteit Leiden waarvoor weinig belangstelling bestaat en waarvoor dus maar zelden geld beschikbaar is. Sam-Sin wil zijn vakgebied breder onder de aandacht brengen. ,,Ik heb goede studenten die mooie dingen doen, maar hun werk blijft in hun schrift’’, zegt hij. ,,Dat is jammer.’’

Donateurs

Sam-Sin besloot om op zoek te gaan naar een manier om een tijdschrift en een website te financieren, die gewijd moesten zijn aan de Mantsjoes, hun literatuur en hun geschiedenis. Zo kwam hij in april vorig jaar terecht bij ’Voor de kunst’, een online ’platform voor crowdfunding in de publieke sector’. Hij vroeg de bezoekers 5200 euro om de eenmalige uitgave mogelijk te maken van een tijdschrift dat Debtelin (Mantsjoe voor ’boekje’) moest heten. Het succes overtrof zijn verwachtingen: de donateurs maakten uiteindelijk 6850 euro naar hem over. ,,Met het overgebleven geld en de inkomsten die we verwachten uit de verkoop van Debtelin kunnen we volgend jaar weer een tijdschrift uitgeven.’’ In deze tweede uitgave zal veel aandacht zijn voor boogschieten, een kunst waarin de Mantsjoekrijgers meesters waren.

Crowdfunding is hard werk. ,,We moesten duidelijk maken waar het geld voor nodig is. We maakten een filmpje, stuurden de donateurs downloads, bedachten lezingen en tentoonstellingen als tegenprestatie. We mobiliseerden onze achterban. Ouders van de studenten bijvoorbeeld deden een donatie. Dat is fijn, want daardoor begrijpen zij beter wat er op onze opleiding gebeurt en worden ze enthousiaster over wat hun kinderen doen. Maar we kregen ook geld van mensen die nooit eerder met de Mantsjoecultuur in aanraking waren geweest. Zij vonden het gewoon leuk om onderdeel te zijn van een gemeenschap die enthousiast is over zo’n project. In die zin is crowdfunding echt een manier om nieuwe mensen voor je vakgebied te interesseren.’’

Al deze ervaringen sterken Sam-Sin in de gedachte dat crowdfunding een geschikt middel kan zijn om fondsen te werven, vooral voor de geesteswetenschappen. Hij vindt dat de faculteit een ’crowdfundagent’ moet krijgen die op zoek gaat naar projecten die op deze manier betaald kunnen worden. Dat hoeft wat hem betreft niet altijd iets te zijn voor een breed publiek. ,,Het kan ook een wetenschappelijk artikel zijn met de naam van de donateurs er in. Dat vinden ze prachtig.’’

www.debtelin.nl

www.voordekunst.nl

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.