CDA Leiden wil belastingvoordeel voor hofjes

Hofje van Eva van Hoogeveen.

Binnert Glastra
Leiden

De Leidse CDA-fractie wil dat de gemeente belastingvoordeel regelt voor de stichtingen die Leidse hofjes beheren. Dit om te voorkomen dat die stichtingen, hun huurders of de hofjes zelf te lijden krijgen als gevolg van de verhuurdersheffing die de rijksoverheid instelde voor sociale huurwoningen.

De christendemocraten roepen het stadsbestuur op tot actie na een artikel in deze krant, waarin Stichting Hofjes Diakonie de noodklok luidt. Het probleem van de verhuurdersheffing is, dat deze geldt voor elke verhuurder van meer dan tien sociale huurwoningen.

Dat omvat de meeste van de 35 Leidse hofjes. De verhuurder van een hofje gaat het echter niet primair om huurpenningen maar om behoud van het hofje, stelt het CDA. Bovendien hebben veel hofjes nog altijd de charitatieve of diaconale functie waarvoor ze eeuwen geleden gesticht werden.

De huur verhogen om de extra rijksheffing te compenseren zoals corporaties wel doen, is daardoor voor een beheerstichting een principieel bezwaar. Als gevolg daarvan komen eventuele reserves en later de kwaliteit van onderhoud in gevaar, denkt het CDA. Dat leidt dan weer tot verpaupering en verwaarlozing, met als uiterste risico dat er hofjes zullen verdwijnen.

Belastingen

De CDA vraagt het college van burgemeester en wethouders daarom nu om de belastingregels creatief toe te passen. De verhuurdersheffing is dan wel een landelijke belasting, maar de WOZ-waarde waarop de heffing gebaseerd is, kan de gemeente beïnvloeden.

Door de WOZ te verlagen zou Leiden de totale lasten voor de beheerstichtingen dan min of meer gelijk kunnen houden. De christendemocraten vragen B en W om die mogelijkheid in elk geval te onderzoeken. Ook willen zij weten of het stadsbestuur bereid is de hofjes op een andere manier te compenseren, mocht het daarvoor de WOZ niet willen gebruiken.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.