Lopen met vuilnis in Oegstgeest

Lopen met vuilnis in Oegstgeest
Voor de aanleg van ondergrondse vuilnisbakken heeft Oegstgeest nog geen geld.
© Foto Erna Faust
Oegstgeest

Ondanks verzet van VVD en CDA gaan inwoners van Oegstgeest vanaf 2022 aan de wandel met hun zakken restafval. De gemeenteraad van Oegstgeest heeft donderdagavond besloten tot de invoering van ’omgekeerd inzamelen’, waarbij het gescheiden afval aan de deur wordt opgehaald, maar het restafval naar ondergrondse wijkcontainers moet worden gebracht.

De manier van afvalinzameling was de afgelopen maanden in Oegstgeest de inzet van een verwarrend debat. Collegepartijen VVD en CDA waren van het begin af aan tegen het idee van de wijkcontainers voor restafval. Coalitiepartner Hart voor Oegstgeest was samen met voltallige oppositie vóór het plan, maar wilde lange tijd geen kleur bekennen om geen gedoe te krijgen in de coalitie. Pas toen het afvalplan voor de derde keer in de raad kwam, stemde Hart voor het voorstel, waarmee de partij het plan aan een meerderheid hielp.

Het idee achter het ’omgekeerd inzamelen’ is dat mensen hun afval beter scheiden als ze moeten lopen met het ongescheiden restafval. Vanuit Den Haag hebben gemeenten de opdracht gekregen om ernaar te streven het restafval in 2020 terug te dringen tot honderd kilo per inwoner. In Oegstgeest wordt die norm naar verwachting in 2023 gehaald.

Omdat de gemeente zichzelf heeft vastgelegd op een maximale schuld, duurt het nog even voor ze kan investeren in het ingraven van ongeveer honderd wijkcontainers.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.