Dorpscentrum Oegstgeest tot 2017 behouden

Een nieuw bordje is alvast aangebracht. Foto Leidsch Dagblad

Een nieuw bordje is alvast aangebracht. Foto Leidsch Dagblad

Binnert Glastra
Oegstgeest

Kerkenraadvoorzitter Cees de Visser van de Protestante Gemeente Oegstgeest nam dinsdagochtend een door veel Oegstgeestse inwoners en organisaties ondertekende intentieverklaring in ontvangst. Een verklaring die de afspraken formaliseert over de toekomst van het gebouw.  ,,Het wordt nu een dorpscentrum voor heel Oegstgeest’’, aldus De Visser.

Een nog op te richten stichting Dorpscentrum neemt de exploitatie van het gebouw per 1 oktober over, en betaalt er tot 2017 een bedrag van 45.000 euro om het draaiende te houden. Eigenaar PGO is gevrijwaard van groot onderhoud en renovatie, maar voert wel regulier onderhoud uit.

Die periode geeft de nieuwe stichting lucht om een bedrijfsplan te maken. Dat moet uiterlijk 1 juli 2016 klaar zijn. Eruit moet blijken of de stichting het gebouw kan kopen van de PGO of er vanaf 2017 een marktconforme huur voor kan betalen. Zo niet, dan beziet de PGO opnieuw hoe het verder moet met het gebouw.

IJskast

Pieter Hellinga, aanvoerder van wat volgens hem ooit begon als een ’Bende van vier’ die zich verzette tegen het plan van PGO om het gebouw te verkopen, is trots. Trots dat dat kleine groepje snel uitgroeide tot een bende van honderden die het PGO-bestuur ertoe wist te bewegen dat plan op het laatste moment alsnog in de ijskast te zetten.

,,Toen waren al huurders weggegaan, maar veel komen nu terug’’, zegt Hellinga. Hij heeft er alle vertrouwen in, dat het zal lukken genoeg organisaties en dorpsbewoners achter het nieuwe centrum te krijgen om het rendabel te kunnen exploiteren. Daarop ligt de komende tijd de focus. wat Hellinga betreft is de strijd met de PGO nu gestreden. ,,Al dat gedoe kunnen we nu achter ons laten.’’

Stenen

Hij en De Visser zijn het er ook over eens dat in de samenleving behoefte is aan een ontmoetingscentrum dat ziet op welbevinden en zingeving. Alleen niet als verantwoordelijkheid van de kerk. ,,De zorgen waren niet om het gebouw, dat is maar een hoop stenen’’,aldus Hellinga. ,,Nee, wat ons bezielde was de gedachte erachter. Dezelfde drive als de mensen die het 47 jaar geleden bouwden.’’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.