Zorg om uitbreiding golfclub

Leiden

Golfclub Kagerzoom wil graag in oostelijke richting uitbreiden naar Broek en Simontjespolder. Een bezorgde Leidse SP-fractie vreest voor het Teylingse natuurgebied ten noorden van de Merenwijk en heeft het stadsbestuur gevraagd wat het ervan vindt.

,,Heeft Leiden nog enige zeggenschap in dit gebied’’, vraagt SP-raadslid Antoine Theeuwen, die vanuit zijn woning er vrijwel op uitkijkt, schriftelijk aan burgemeester en wethouders. Hij hoopt dat zij de polder net als hij een ’bijzonder hoge natuurwaarde’ toedichten die beschermd moet worden. Blijkens zijn vragen ziet hij niet veel in golfbaanuitbreiding als toekomstig. Hij vraagt daarom of het college van B en W bereid is het er eens met de collega’s in Teylingen over te gaan hebben.

De wens is er, erkent golfclubsecretaris Ton van Lierop, maar het een plan noemen is wat voorbarig. Het is een van de ideeën voor een nieuwe inrichting van de Kagerzoom, die Teylingen momenteel onder meer via een bewonersenquête aan het verzamelen is. ,,Een van de dingen die zou kunnen, is dat we de baan uitbreiden naar een stukje van de Broekdijkpolder. Wat we dan zouden doen, is twee holes aanleggen, en twee huidige verwijderen. Daardoor wordt de baan wat langer en interessanter’’, zegt Van Lierop.

De golfclub overlegt er al wel over met de gemeente. ,,Maar het is allemaal nog zeer voorlopig. We kunnen natuurlijk niet zomaar doen wat we willen. Er zijn bestemmingsplannen en de gemeente kan er van alles van zeggen. De ambtenaren vinden het volgens mij wel wat, maar zij nemen natuurlijk ook de besluiten niet.’’

De wijkvereniging houdt, net als enkele jaren geleden toen er sprake was van een jachthaventje, onverkort vast aan gebruik als natuurgebied. ,,Het is echt van belang voor de Merenwijk dat je daar kunt lopen, fietsen en genieten van de natuur. En er zitten ook veel weidevogels en andere dieren. Veel mensen hier zijn er trots op en, en trots dat ze het hebben weten te behouden’’, zegt voorzitter Akke Timmermans.

Zij benadrukt dat de manier waarop Teylingen ideeën zoekt voor het gebied, in goede samenspraak gaat met de wijkvereniging. ,,Het proces om te weten wat er leeft, is nu gaande met die enquête. Wij hopen dat we ons geluid goed kunnen geven. De randgemeenten wegen daarna wat de voorstellen worden die in de toekomstvisie komen.’’ Mocht het zover komen dat Teylingen daadwerkelijk een plan voorlegt om de golfbaan meer ruimte te geven, dan houdt de wijkvereniging een ledenraadpleging.

Meer nieuws uit Leiden