Verkamering in Leiden ingedamd

Loman Leefmans
Leiden

Een huis opdelen in verschillende kamers en die per stuk verhuren. De gemeente heeft dat proces in de afgelopen jaren makkelijker gemaakt voor de eigenaren van woningen, maar komt daar nu toch weer op terug. Dit mede naar klachten uit onder meer de Professorenwijk en Transvaal.

,,Minder regels is goed, maar dat levert soms nieuwe problemen op’’, zo verklaart wethouder Robert Strijk het gedeeltelijk terugdraaien van het gevoerde beleid.

Het is nu exact vijf jaar geleden dat het toenmalige stadsbestuur het ’opknippen’ van huizen in apart verhuurbare kamers eenvoudiger maakte. De regelgeving rond onder meer de benodigde ontrekkingsvergunningen werkte verstikkend en door het schrappen van enkele voorschriften, zouden eigenaren meer lucht krijgen, zo was toen de redenatie.

Uit de dichtbebouwde wijk Transvaal, achter het voormalige belastingkantoor, kwam direct kritiek op het gemeentelijke voornemen. Nog meer huizen die door groepen studenten of Oost-Europese arbeidsmigranten worden bewoond, dat zette door hun ’andere ritme’ de leefbaarheid van de wijk sterk onder druk. ,,En het is een opmaat tot verkrotting’’, zo sprak een buurtwoordvoerder de toenmalige gemeenteraad toe.

Klachten

Toch kwamen de versoepelde regels er en steeg het aantal klachten navenant. Het was de Leidse PvdA die het onderwerp in het najaar van 2014 opnieuw op de plaatselijke politieke agenda zette nadat de fractie een fors aantal klachten had ontvangen. Geluidsoverlast, fietsen en troep op straat, verkamering zonder vergunning en het gebrek aan gemeentelijke sanctiemogelijkheden vormden daarvoor de directe aanleiding. De PvdA opende zelfs een meldpunt voor klachten over het onderwerp.

Het huidige stadsbestuur is nu van mening dat het opdelen van woningen in verhuurbare kamers toch weer een halt moet worden toegeroepen. Voor huizen die inmiddels al zijn opgedeeld is zo goed als niets meer te doen, maar voor nieuwe gevallen werpt de gemeente toch weer wat barrières op. Zes, om precies te zijn, en daar mag de gemeenteraad binnenkort uit kiezen.

Moet bijvoorbeeld de kamerverhuur aan een maximum per wijk worden gebonden? Of moet juist het aantal verhuurbare kamers per huis worden beperkt? Of allebei. ,,Er zijn zes knoppen waar we aan kunnen draaien’’, zo omschrijft Strijk de mogelijkheden. Er wordt komend voorjaar een aparte bijeenkomst gehouden. Daarvoor worden Leidenaars uitgenodigd die hun mening over de kwestie kunnen ventileren.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.