Vijftigduizend jaar Rijnwoude in canon

Redacteur Rijn en Veen
Rijnwoude

Een canon over de vier kernen van Rijnwoude. Aan dat historische overzicht wordt momenteel door een werkgroep keihard gewerkt. Het resultaat in boekvorm wordt gepresenteerd, vlak voordat eind 2013 de gemeente ophoudt te bestaan en opgaat in Groot Alphen.

Leiden heeft er een, Zuid-Holland ook en zelfs Leiderdorp kent een plaatselijk canon. Oftewel, een historisch overzicht in chronologische vensters, waarin telkens één geschiedkundige gebeurtenis centraal staat. Omdat Rijnwoude over een jaar ophoudt te bestaan, kwam Snatersen, samen met Nico Wesseling en Bernard en Bernadette Verhoef, met het idee om dat einde met een fraai boekwerk uit te luiden. Waar ieder huishouden er een van in huis moet hebben, zo luidt de ambitieuze doelstelling van de werkgroep. ,,Als Rijnwoude met Boskoop en Alphen fuseert, heeft die gemeente maar 22 jaar bestaan.

Maar de vier kernen hebben een veel langere geschiedenis. Op de plek waar nu de grote windmolens draaien, langs de N11 in Hazerswoude, zijn archeologische sporen van de zogeheten Vlaardingencultuur gevonden. Dan hebben we het over ongeveer 2500 jaar voor Christus. Dat wordt dus het eerste venster van de in totaal vijftig. En via de Romeinen en de Middeleeuwen komen we dan bij de moderne tijd. Over bijvoorbeeld het ontstaan van de voetbalclubs in de vier dorpen is ook een apart venster gereserveerd.’’

Snatersen en zijn drie kompanen, alleen zeer begaan met de lokale historie, schrijven enkele hoofdstukken vol. Voor de rest is het de bedoeling dat elk van de overgebleven ’vakjes’ door verschillende dorpsgenoten wordt gevuld. Ieder heeft zijn eigen historische specialisme, in Koudekerk, Harzerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen, en de canon wordt rijk geïllustreerd. Enkele schrijvers zijn al (bereid) gevonden en naar een handvol auteurs wordt nog gezocht.

Meer nieuws uit LD

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.