Provincie dreigt met gedwongen herindeling Leidse regio

Provincie dreigt met gedwongen herindeling Leidse regio
© Cyclomedia
Leiden

De provincie Zuid-Holland gaat zich het komende jaar nadrukkelijk bemoeien met de samenwerking in de Leidse regio. De nieuwe gemeenteraden krijgen straks vanuit Den Haag duidelijke opdrachten.

Lukt het de gemeenten niet om er gezamenlijk uit te komen, dan zal de provincie ingrijpen. Want de Leidse regio is als het erop aankomt te belangrijk om het alleen aan de Leidse regio over te laten.

Dat valt te lezen in de jaarlijkse rapportage van de provincie ’Slimmer en sterker bestuur in Zuid-Holland’.

De afgelopen twee jaar heeft de provincie vanaf de zijlijn toegekeken hoe de regiogemeenten onder leiding van Elco Brinkman probeerden om de onderlinge samenwerking te versterken.

Dat proces heeft niet het gewenste resultaat gehad. ’De bestuurlijke situatie in de Leidse regio is reden tot zorg en vraagt actieve betrokkenheid van de provincie’, stelt het provinciebestuur nu vast.

Het grote probleem van de Leidse regio is in de ogen van de provincie dat er geen platform is waarop besluiten kunnen worden genomen over zaken die de hele regio aan gaan, zoals woningbouw en verkeer. Brinkman kwam dit voorjaar met het voorstel om dat probleem op te lossen door de instelling van een ’regioraad’.

Dat idee werd echter door de verschillende raden weggestemd.

De provincie heeft verschillende manieren om regio’s te bewegen tot het verbeteren van de onderlinge samenwerking. In het afgelopen jaar bestond de provinciale aanmoediging uit een subsidie aan de stuurgroep onder leiding van Brinkman. De komende tijd wordt de bemoeienis minder vrijblijvend. Leidt dat opnieuw niet tot het gewenste resultaat, dan komt een gedwongen herindeling snel dichterbij. De provincie maakt duidelijk niet te zullen terugdeinzen voor het gebruik van haar wettelijke bevoegdheden op dat vlak.

In de rapportage staat het provinciebestuur nog uitgebreid stil bij de positie van Voorschoten. Daarbij lijkt de provincie aan te sturen op het ontbinden van de gezamenlijke ambtelijke organisatie van Voorschoten en Wassenaar. Door die samenwerking staat Voorschoten met één been in de Leidse en met één been in de Haagse regio. Dat is een positie waar ze in het provinciehuis niet blij van worden.

’Wij zien Voorschoten primair als onderdeel van de Leidse regio’, schrijft het provinciebestuur, dat verder aangeeft het heel belangrijk te vinden dat de keuzes van Voorschoten en Wassenaar leiden tot ’een consistent regionaal eindbeeld’.

Meer nieuws uit Leiden

Keuze van de redactie