Buren Regenboogschool boos over ’betuttelende brief’ Woonzorg

Marieta Kroft
Voorschoten

Een volgens hen ‘betuttelende en stigmatiserende brief’ van Woonzorg Nederland op 14 september leidt tot irritatie bij de bewoners van de Beetslaan 12 tot en met 42 in Voorschoten. Aanleiding is de geluidsoverlast die bewoners ervaren van de spelende kinderen op het plein van de Regenboogschool.

Woonzorg schrijft in gesprek te zijn met de gemeente en de directie van de Regenboogschool ‘inzake de overlast welke door u als bewoner alsook door de school wordt ervaren’. Daarna komen de gewraakte zinnen: ‘Wij verzoeken u zich in de tussentijd als een goede buur te gedragen richting de school en de kinderen. Woonzorg Nederland kan en wil niet tolereren dat u onbehoorlijk gedrag vertoont tegenover hen’.

,,Wat is dat nou voor betutteling’’, briest Hans van Soldt. ,,Goede buur? Ik word gek van de geluiden van ’s morgens vroeg tot ’s avonds. Het ene speelkwartier is nog niet geweest, of het volgende is er. Er is ook buitenschoolse opvang, die pas om 6 uur dicht gaat. En ’s avonds is er weer gegil van kinderen op het schoolplein.’’ Hij beseft dat toen hij er ging wonen, de school er al stond. ,,Er is drie jaar geleden nieuwbouw gekomen met het schoolplein aan onze kant. Misschien ben ik overgevoelig, maar ik kan er niet meer tegen.’’

Intussen moeten Van Soldt en zijn buren zich gedragen. Het enige dat hij zich weet te bedenken is dat die zinnen in de brief betrekking hebben op een groepje kinderen die hij onlangs achterna rende. ,,Van de agenten moest ik mijn excuses aanbieden. Ik kan impulsief reageren, maar een kind zal ik nooit aanraken.’’

Albert van Veen en Jan de Ruiter staan deze ochtend op straat, terwijl kinderen buiten spelen. ,,Jij denkt dat het best meevalt? Nou nee’’, zegt Van Veen. ,,Er zijn kinderen die kunnen zo schel gillen, dat gaat door merg en been. Het geluid echoot tegen onze huizen. Ik kan niet op mijn balkon zitten, zelfs niet met een gehoorkap.’’ De Ruiter: ,,We zouden betere ramen en een geluidswal moeten krijgen.’’ Ook zij zijn boos over de brief van Woonzorg. ,,Ik voel me gestigmatiseerd’’, zegt Van Veen. ,,Er wonen hier ook nette mensen.’’ Bewoner Daniel van der Peppel zegt overdag aan het werk te zijn en dus niet zoveel last te ervaren. ,,Maar ik begrijp de boosheid.’’

Helen Kuit van Woonzorg, betreurt de toonzetting. ,,Dat was nooit zo bedoeld geweest en dat wil ik ook uitpraten met ze. We nemen de klachten van de bewoners serieus en zoeken hard naar een oplossing. Die zit overigens niet in het plaatsen van andere ramen.’’ Dat er al drie jaar aan een oplossing wordt gewerkt, weet ze. ,,Zelf heb ik het dossier pas op 1 juni overgenomen. Ik weet wel dat er veel onderzoek is gedaan naar een oplossing.’’

Directeur Lia Vlaming van de Regenboogschool hoopt dat de rust snel terugkomt. ,,Wij hebben alles gedaan wat in ons vermogen ligt, om de overlast te beperken. Onze school mag hier staan. Kinderen mogen geluid produceren.’’

Geluidswal

Een geluidswal op gemeentegrond zou volgens de omwonenden van de Regenboogschool in Voorschoten een oplossing kunnen zijn om de herrie te verminderen. ,,Wij willen daar wel aan bijdragen’’, zegt Helen Kuit. De gemeente is echter voorzichtig met het doen van toezeggingen. ,,Kinderen mogen lawaai maken, maar toch zijn we al enige tijd in gesprek met de directie en Woonzorg om te zoeken naar maatregelen die dempend kunnen werken’’, reageert een woordvoerder van Voorschoten.

Of een geluidswal in beeld is, is twijfelachtig, blijkt uit zijn reactie. ,,Daarvoor gelden weer hoogterestricties.’’ Wanneer de partijen met een oplossing komen, is onbekend. ,,Alles gebeurt in samenspraak en geen dwang.’’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.