Katwijk zoekt woonplek voor spoedzoekers

Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl
Katwijk

De gemeente Katwijk zoekt woonplekken voor honderd zogeheten spoedzoekers. Dat zijn kleine huishoudens die snel woonruimte nodig hebben, zoals (alleenstaande) statushouders, starters of Katwijkers die plotseling hun huis moeten verlaten.

De gemeente onderzoekt momenteel welke locaties in aanmerking komen voor flexibele nieuwbouw of bestaande gebouwen die kunnen worden getransformeerd. De braakliggende grond in het gebied Duinvallei staat op die lijst. Bij het onderzoek is enige haast geboden. De gemeente Katwijk wil namelijk eind oktober starten met een campagne om ideeën te werven voor de tijdelijke invulling van de strook grond naast de N206. Vooraf moet duidelijk zijn of een perceel moet worden gereserveerd voor woonunits van spoedzoekers.

Ambassadeurs

Voor de Duinvallei-campagne zoekt Katwijk ’ambassadeurs’ met een groot netwerk die inwoners met ideeën voor een tijdelijke invulling van het gebied gaan mobiliseren.

Die ideeën worden vervolgens door een team dat bestaat uit zeven vertegenwoordigers uit onder meer het onderwijs, verenigingsleven, natuur- en milieuorganisaties en de ondernemerswereld, beoordeeld. Er wordt gelet op hoe innovatief het plan is, of het gaat om een publieke voorziening, het zorgt voor werkgelegenheid, maar ook wat het idee financieel kan opbrengen. Het plan dat het beste uit de test komt, wordt door het college van burgemeester en wethouders overgenomen.

Spelregels

Deze manier van werken is behoorlijk nieuw voor het Katwijkse gemeentebestuur. Om te zorgen dat het proces goed verloopt, zijn een aantal spelregels opgesteld.

Zo moet rekening worden gehouden met het milieu, mag het plan niet zorgen voor meer autoverkeer en ook geen geluidshinder veroorzaken. Daarnaast moet het plan voor vijf of tien jaar realiseerbaar zijn en moet rekening worden gehouden met drie bestaande plannen. Het gaat om de bouw van 55 woningen om de wijk Zanderij-Westerbaan af te ronden en een (tijdelijke) busbaan met haltes.

Eind oktober lanceert de gemeente een speciale website waarop voorstellen tot en met januari kunnen worden ingediend. Het is de bedoeling dat in februari duidelijk wordt welke initiatieven er zijn. Voor het uitvoerende project is ongeveer 650.000 euro beschikbaar.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.