Asbest vrij door koperdiefstal

Mira Vink
Leiden

Een grote gele graafmachine staat werkloos stil, tussen losse bakstenen en afgebrokkeld beton, in de ruïnes die het Lakenplein bedekken. De sloop van de woningen tussen Groenesteeg en de Meelfabriek is tijdelijk uitgesteld. In de nog overeind staande huizen is namelijk asbest vrijgekomen, doordat koperdieven leidingen uit de woningen hebben gesloopt.

Het werk kan pas worden hervat als alle vezels veilig zijn verwijderd. ,,De asbestvezels worden nu ’in containment’ verwijderd. De kraan moet wachten tot dat is gebeurd’’, zegt woordvoerster Corinne den Ouden van woningcorporatie Portaal.

Afgezet

De sloop van de woningen op en rond het Lakenplein is onderdeel van een groot project van Portaal waarvan het begin van de bouw begin 2015 staat gepland. In 2012 bleek tijdens een politieoefening al dat er asbestvezels in de leegstaande huizen zaten. Het gebied werd toen afgesloten met hekken, en gemarkeerd met stickers op de huizen. In maart begon de firma Vlasman uit Alphen aan den Rijn met het verwijderen van het asbest en het afbreken van de sloopwoningen.

Koven

Volgens Portaal had de diefstal van de koperen leidingen waarschijnlijk enkele weken geleden plaats. ,,Wanneer precies is niet bekend. De verwijdering van asbest en de sloop ligt bij de aannemer. Zij wikkelen het op een veilige manier af’’, aldus Den Ouden. Door de diefstal zijn er asbestdeeltjes vrijgekomen in de koven waarin de leidingen zich bevonden. Het kapotte materiaal levert volgens de woordvoerster geen gevaar op voor de omgeving van de bouwplaats. Het asbest wordt nu door werknemers van het bouwbedrijf, dat gespecialiseerd is in asbestsanering, verwijderd. Er is geen aangifte gedaan.

Flexibel

Op het bouwterrein in het oostelijk deel van de binnenstad komen zestig ’flexibele huizen’ te staan, die op verschillende manieren kunnen worden ingedeeld. Het gebied moet groen en milieuvriendelijk worden. Portaal hield eerder een informatiebijeenkomst waarbij architectenteams een bouwplan voor het terrein presenteerden. Het tijdelijke stilleggen van de sloopwerkzaamheden levert volgens Den Ouden geen vertraging op voor het totale project.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.