Zorg om scienceparkbus

Binnert Jan Glastra
Leiden

De regionale afdeling van reizigersbelangenorganisatie Rover vraagt zich af waarom centrale buslijnen die begin dit jaar nog voorkwamen in voorlopige plannen voor het Leidse Bio Science Park, in een onlangs ter inzage gelegd bestemmingsplan ontbreken. De organisatie heeft daartegen per brief bezwaar gemaakt bij burgemeester en wethouders.

Er rijden meer bussen dan ooit dwars door het Leidse technologiepark, over de route die ooit was vrijgehouden voor sneltram Rijn Gouwe Lijn (RL). Nu het bedrijventerrein aan de Plesmanlaan een betere ontsluiting heeft en in samenhang daarmee ook meer bushaltes, komen in de spits tien bussen per uur langs. Daardoor durfde de ondernemersvereniging het aan te stoppen met eigen busjes die het had ingezet.

Het openbaar vervoer lijkt er dus redelijk op orde, maar dat betekent niet dat Rover Holland Rijnland zich in slaap laat sussen. De lijn ontbreekt in het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan en dat hoort niet. ,,Dat kan namelijk gevolgen hebben bij toekomstige ontwikkelingen’’, zegt afdelingsvoorzitter Hans van Dam. ,,In het bestemmingsplan moet daarom ruimte voor het OV vastgelegd zijn.’’

Van Dam maakt zich zorgen omdat de betreffende OV-corridor wel nadrukkelijk stond ingetekend in het ’masterplan’ voor het Bio Science Park, dat aan de basis ligt van het bestemmingsplan. Daarin wordt het vroegere RGL-traject benoemd tot zone voor voetgangers, fietsers en lokaal openbaar vervoer. In januari liet Rover tijdens een raadscommissie nog weten daar blij mee te zijn.

Van het voornemen is in een formeel bestemmingsplan dat nu ter inzage ligt, echter niets meer te vinden. Ook een busverbinding met de binnenstad -de ’ Kennislijn’- is verdwenen. Dat hoeft allemaal niets te betekenen, maar op hun blauwe ogen vertrouwt Rover burgemeester en wethouders niet. Dat blijkt wel uit de aanhef van de brief waarmee Rover bezwaar maakt: ,,Wij weten dat u in de praktijk het openbaar vervoer eerder belemmert dan bevordert.’’

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.