Last minute-varianten station weggestemd

Erna Straatsma
Alphen aan den Rijn

De locatie voor een treinstation in Hazerswoude-Rijndijk naast de wijk Rhynenburch ligt vast. Diverse last minute-pogingen van raadsfracties om alsnog te kiezen voor een andere variant zijn donderdagavond mislukt.

De Alphense gemeenteraad kiest voor een halte naast de wijk Rhynenburch en een omlegging van de Gemeneweg. Een voorstel van het CDA, Nieuw Elan en Rijn Gouwe Lokaal, om het fietspad langs de Gemeneweg te verleggen naar de westkant van de weg, kreeg geen steun. Ook het idee van de PvdA en GroenLinks om een fietstunnel onder de Gemeneweg nader te onderzoeken, is weggestemd.

VVD-raadslid Toetie Vorenkamp keerde zich tegen omlegging van de Gemeneweg, in tegenstelling tot de rest van haar fractie. ,,De voorkeursvariant gaat gepaard met een extreem grondbeslag, is niet het duurzaamst en ook niet het veiligst.’’

Een grote groep voor- en tegenstanders van de voorkeursvariant volgde de discussie op de publieke tribune in het gemeentehuis. Na afloop verlieten de voorstanders de raadzaal met een feesthoedje op.

Meer nieuws uit LD

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.