Leiden moet geheime 'reservelijst' snel tonen

Loman Leefmans
Leiden

Op het Leidse stadhuis circuleert een angstvallig geheim gehouden lijst. Raadsleden hebben hem al mogen lezen, op voorwaarde dat ze hun kaken stijf op elkaar houden. Wel is bekend dat het een opsomming betreft van plekken in Leiden waar mogelijk vluchtelingen worden opgevangen. Een reservelijstje, voor in het geval dat een of meer van de acht locaties afvallen die al wél openbaar zijn gemaakt. Maar die acht zijn lang niet allemaal even geschikt, en dus neemt de vraag naar alternatieven toe.

Leiden wil 500 zogeheten statushouders - niet te verwarren met de asielzoekers die bijvoorbeeld bij de Wassenaarsweg zitten - voor tien jaar onderdak bieden. Na lang puzzelen zijn daar acht plekken voor gevonden. Wie de plattegrond van Leiden erbij pakt, merkt dat het octet is gekozen zoals België zijn kerncentrales opstelt: dicht bij de buitenste grenzen.In ieder geval één van die locaties gaat zo goed als zeker sneuvelen. Het betreft het weiland tussen de Vrouwenweg en de Europaweg. Daar moeten noodwoningen komen voor 150 vluchtelingen, vindt het stadsbestuur. Buurtbewoners zijn daar niet allemaal even gelukkig mee. Bovendien hebben D66, CDA en enkele eenmansfracties zich er al tegen uitgesproken. Zij vinden het aantal te omvangrijk en wijzen ook op het gevoelig verlies van groen, aan de rand van de Oostvlietpolder.Wellicht dat als compromis het aantal nieuwe bewoners daar wordt teruggebracht tot vijftig. Dat levert volgens burgemeester Henri Lenferink een bijkomend probleem op. Want in het geval van vijftig is het niet rendabel om er kabels, riolen en toegangswegen aan te leggen.Dat is niet het enige 'bodemprobleem'. De grond onder een andere aangewezen plek, nabij de Gabriël Metzustraat (Groenoord-Noord), is mogelijk dusdanig vervuild dat de komst van woningen er milieutechnisch ongewenst is. Iets dergelijks speelt ook bij het plan voor opvang bij de waterzuivering langs de Voorschoterweg. De 'geur' die daar hangt, kan wel eens een sta in de weg zijn voor noodwoningen.En wat bij de Oostvlietpolder geldt - het verlies van groen gebied - gaat volgens de Partij voor de Dieren ook op voor het beoogde terrein aan de Wassenaarsweg. Daar moet een eikenbosje wijken, voor de vluchtelingen. De partij ziet liever dat er leegstaande kantoren in de stad worden omgevormd tot woningen voor statushouders.Hoe dan ook, de kans is dus groot dat minimaal één van de acht afvalt. Iets wat een van de betrokken wethouders, VVD'er Paul Laudy, ook zeker niet uitsluit. Daarom is het van belang dat op zijn minst een deel van de reservelijst met alternatieve opvanglocaties zo snel mogelijk bekend wordt gemaakt. Vooral om buurtbewoners in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren.Vrolijk zal niemand ervan worden, en prijzig is het voor de Leidse belastingbetaler in ieder geval. Want het VVD-raadslid Frederik Zevenbergen heeft al wél over de reservelijst verteld dat Leiden de staatloterij, postcodeloterij en bankgiroloterij samen moet winnen om die te kunnen gebruiken.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.