Hulp in huishouding blijft

foto dpd

foto dpd

Erna Straatsma
Bollenstreek

Nog onduidelijk is hoe een korting op gemeentelijke zorgbudgetten in 2015 uitpakt voor nieuwe klanten die een beroep doen op de ’wet maatschappelijke ondersteuning’ (WMO).

Ouderen en zieken die nu een persoonlijk zorgbudget (pgb) ontvangen, moeten wel rekening houden met een wijziging. Per 1 januari ontvangen zij hun geld via de Sociale Verzekeringsbank.

De Bollen5-gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) willen hun zorgtaken gezamenlijk oppakken. Ze krijgen er volgend jaar een flink aantal taken bij, die door de rijksoverheid worden overgeheveld en gepaard gaan met flinke bezuinigingen. Zo slinken de budgetten voor huishoudelijke hulp met ruim dertig procent.

Vandaag gaat een publiekscampagne van start die ouderen en zieken wegwijs moet maken in alle veranderingen die in de Bollen5 op hen afkomen. De titel van de campagne luidt ’Gelukkig hebben we elkaar’. Hulp aan ouderen en zieken is niet langer vanzelfsprekend, luidt de boodschap. Zelfredzaamheid staat voorop, vrijwilligers moeten vaker hulp bieden bij kleine problemen.

Ook Katwijk kiest er voor om in 2015 niets te veranderen voor alle reeds geïndiceerde ouderen en zieken. Zij behouden het recht op zorgvoorzieningen, zoals die eerder zijn vastgesteld. Pas als de indicatieperiode afloopt, worden nieuwe afspraken gemaakt. Katwijk begint volgende week met een informatiecampagne.

De Bollen5 streven er naar om met de huidige zorgaanbieders een jaar verder te gaan. Contracten met zorgaanbieders worden deze maand gesloten. In het overgangsjaar 2015 besluit de gemeenten hoe ze daarna verder gaan en met wie.

Om toekomstplannen verder uit te werken, richten de vijf gemeenten een ’tijdelijke werkeenheid’ op. De gemeente Noordwijk weet nog niet zeker of ze hierin met de andere vier gemeenten optrekt.

De gemeenten overwegen ’sociale teams’ op te richten voor ouderenzorg op lokaal niveau. Zij kunnen de zorg van een uitgebreid netwerk aan wijkverpleegkundigen mogelijk aanvullen.

Om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen, denken de Bolllen5 aan nieuwe voorzieningen voor zogeheten ’respijtzorg’. Dit zijn voorzieningen die ervoor zorgen dat vrijwilligers de zorg voor een naaste tijdelijk aan een ander kunnen overdragen. Voorstellen hiervoor worden in de eerste helft van 2015 gedaan.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.