Bibliotheek in Alphen is niet per se een gebouw

Annelies Karman
Alphen aan den Rijn

Het beeld van een bibliotheek als een gebouw met vier muren, een dak en duizenden boeken, behoeft bijstelling. De bieb van de toekomst is kleiner, multifunctioneel en in de buurt. Dat is althans de Alphense visie zoals deze maandag werd ontvouwd door wethouder Kees van Velzen.

,,In elke kern één bibliotheek op een slimme plek,'' aldus de CDA'er. Hij denkt daarbij onder meer aan scholen en maatschappelijke centra. Volgens Van Velzen is een bibliotheek als zelfstandige eenheid in één gebouw niet meer van deze tijd, omdat de functie van de bieb 'fundamenteel verandert'. Zo komen bezoekers niet meer alleen - en soms helemaal niet - om boeken te halen, maar ook om een uurtje te werken of om een kopje koffie met iemand te drinken. Van Velzen: ,,Een bibliotheek is veel meer dan een plek waar heel veel boeken liggen.''

In de ideale situatie, zoals de wethouder deze ziet, heeft straks elke buurt of elke kern een eigen bieb. Dat betekent niet noodzakelijkerwijs een gebouw, maar kan ook een 'uitgiftepunt' zijn van op internet bestelde boeken.

De nieuwe bibliotheekvisie wordt nog voor de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad. Concrete antwoorden op vragen over te realiseren besparingen, het tijdspad, het aantal bibliotheken in de nieuwe situatie of de locaties ervan, zijn er nog niet. Het college wil eerst de gemeenteraad meekrijgen in zijn toekomstvisie en pas daarna kijken naar de uitvoering.

Dat de huidige situatie onhoudbaar is, daarvan is het college overtuigd. ,,Al die vierkante meters zijn gewoon heel duur.'' Ook is het college 'geschrokken' van de laaggeletterdheid bij sommige ouderen en maakt het zich zorgen over de gebrekkige leescultuur onder allochtonen en kinderen. Een bibliotheek in een school of maatschappelijk centrum zou daarvoor een stap in de juiste richting zijn, denkt Van Velzen.

De bibliotheken en enkele scholen zijn betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe visie. ,,Zij delen die volledig. Zij zien ook wel de landelijke tendensen.''

Een mogelijke hobbel in de weg kan de overeenkomst met de Boskoopse bibliotheek De Groene Venen worden, waarin de bibliotheek verhuist van de Babsloot naar het centrum. ,,Daar is voor getekend,'' realiseert Van Velzen zich. ,,Maar in mijn ideale visie gaat dat niet door.''

Als de gemeenteraad instemt, kunnen partijen zich gaan inschrijven voor subsidie. Dit mogen ook commerciële partijen zijn of belanghebbenden buiten Alphen. Van Velzen voorziet geen versplintering. Er zal een bepaalde mate van samenwerking moeten komen, zodat het pasje van iemand uit Aarlanderveen straks net zo goed bruikbaar is in Benthuizen. ,,De bibliotheekfunctie blijft overeind, maar het gezicht ervan verandert.''

Meer nieuws uit LD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.