Universiteit Leiden raakt scriptiebegeleiders ’kwijt’

Universiteit Leiden raakt scriptiebegeleiders ’kwijt’
© ANP
Leiden

Ombudsfunctionaris Eugène van der Heijden van de Universiteit Leiden kreeg vorig jaar 35 klachten van studenten die hun scriptiebegeleider ’kwijt’ waren. De studenten hadden afspraken gemaakt met hun begeleider, maar konden vervolgens geen contact meer met hem of haar krijgen.

Nadat UR-raadslid Femke van der Meulen (CSL) deze passage in het Jaarverslag 2017 - ’Faculteiten op de foto’ had gelezen, beoordeelde ze dit als ’zeer kwalijk’.

Ze wil opheldering van het College van Bestuur. Vooral wil ze weten hoe het deze studenten daarna is vergaan. Konden zij wel afstuderen? Hoe dan? En wat hebben de opleidingen ondernomen om die onfortuinlijke studenten te helpen?

De ombudsfunctionaris kreeg in 2017 in totaal 139 klachten, veertien meer dan het jaar daarvoor. Daarnaast kreeg hij 29 vragen ’die enige behandeltijd’ kostten, maar die niet als klacht konden worden aangemerkt.

De groei bedroeg 11 procent, ’aanmerkelijk meer dan de toename van de studentenpopulatie, te weten 4,5 procent’. Van der Heijden schrijft dat vooral toe aan het feit dat meer studenten en medewerkers zich melden, nu zij weten dat de universiteit een ombudsman heeft.

Affaire

In zijn jaarverslag blikt de ombudsman terug op een affaire in de faculteit Sociale Wetenschappen (FSW), die speelde in 2015 en 2016. Toen kreeg hij te maken met klachten van studenten over een docent van het Instituut Politicologie, die zich intimiderend had gedragen.

De ombudsman raakte in de affaire geïnteresseerd omdat het faculteitsbestuur niet goed op de klachten had gereageerd. Dat was verlegen met de situatie. De klachtenprocedure bleek niet helder, docenten voelden weinig animo om elkaar op hun gedrag aan te spreken, en zij wisten ook niet welke rechtsbescherming zij hebben als er klachten zijn.

De zaken zijn sindsdien verbeterd. FSW heeft nu een klachtencoördinator, die ’snel en kordaat’ klachten behandelt en die bovendien Van der Heijden veel werk uit handen neemt.

Onder meer kon hij zo een plagiaatkwestie oplossen waaraan een internationale psychologiestudente zich schuldig had gemaakt. Studentenpartij ONS is zo tevreden over de nieuwe werkwijze bij FSW, dat zij wil dat alle faculteiten zo’n coördinator krijgen.

Meer nieuws uit Leiden