’De Morsstraat kan zo leuk zijn’

Kelly van Hal
Leiden

De huidige situatie op de Morsstraat is onhoudbaar. Dat is het enige waar bewoners, passanten, buurtvereniging, winkeliers én de gemeente het over eens zijn. Maar over een oplossing denken alle partijen anders. Hannie Huisman, eigenares van viltgalerie Lopsen, geeft alvast een voorzetje om de zaak tot een goed einde te brengen. ,,Want het kan hier een nog veel leuker, klein winkelstraatje worden.’’

De Morsstraat kent een veelvoud aan functies. Het is op de eerste plaats de voornaamste toegangsweg tot de westelijke binnenstad voor fietsers, wandelaars en automobilisten die buiten het centrum hebben geparkeerd. Daarnaast is het een straat met veel winkels, horeca en studentenwoningen en het is bovendien de hoofdader van de wijk De Put, die voor auto’s en ander gemotoriseerd verkeer van de rest van de Leidse binnenstad is afgesloten. Die veelheid aan functies, maakt van de Morsstraat vaak een chaos. ,,Dus dan komen mensen uit de nieuwe parkeergarage en via die prachtige Morspoort het centrum in, en het eerste dat ze tegenkomen zijn bergen fietsen, waardoor ze op de rijbaan moeten lopen.’’

Huisman stuitte onlangs op een foto van de Morsstraat uit de jaren vijftig. Met ouderwetse verhoogde stoepen die een duidelijk afscheiding vormden tussen de straat en het voetgangersgebied. ,,In de jaren 70 zijn de trottoirs gesloopt en is de hele straat voorzien van klinkers. Dat was toen de mode, en de gemeente Leiden wilde niet achter blijven. Het leek veel praktischer, iedereen kon zo overal lopen en fietsen en de auto voor de deur parkeren. Geen stoeprand stond iemand meer in de weg. Maar tegenwoordig heeft die inrichting alleen nog maar nadelen. Geparkeerde fietsen blokkeren de stoep en beperken de toegang tot de winkels. Chauffeurs moeten hun voertuigen kunstig en claxonnerend tussen de fietsers en de voetgangers door manoeuvreren.’’

Inmiddels heeft de gemeente een werkgroep geformeerd die zich over een herinrichting buigt. Of, zoals Huisman het omschrijft, een ’groot bureaucratisch proces is in gang gezet’. Van de allereerste plannen werd de vrouw - die een kleine galerie bestiert waar ontwerpen van vilt worden geëxposeerd en verkocht - niet blij. ,,Die gingen uit van fietsen aan de ene kant en een winkelpromenade aan de andere. Ja, en mijn winkel ligt aan de kant van de fietsen. Nou, daar ben ik lekker mee.’’

Huismans reactie toont aan dat er veel belangen zijn en bijna evenzoveel ideeën voor een nieuwe Morsstraat. ,,Een aantal winkels wordt bewoond door studenten. Dus hangt er voor de etalages niets meer dan een dicht gordijn. Ook dat is een onderwerp dat ik graag besproken zou willen hebben. Verder is het probleem dat de een wil dat er parkeerruimte blijft, de ander niet. De een wil het verkeer helemaal weg hebben, de ander niet.’’

De bewoners hebben buurtvereniging De Put in d’Oude Morsch die hun belangen behartigt. De winkeliers hebben een dergelijke organisatie niet. Althans, niet voor dat specifieke gebied.

Daarom heeft het Centrummanagement voor vanavond een bijeenkomst belegd om ook de ondernemers en winkeliers te verenigen. In de hoop dat het de neuzen van de middenstand dezelfde kant op krijgt. In de uitnodiging van het Centrummanagement staat: ’Want maatregelen kunnen bespoedigd worden als vanuit de ondernemers een eenduidig plan beschikbaar is.’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.