Windmolens ver op zee beter dan bij huis

Het Prinses Amaliawindpark geeft een beeld hoe Luchterduinen er volgende zomer uit komt te zien. Foto Leidsch Dagblad

Peter van der Hulst
Noordwijk/Katwijk

Alsof een regisseur zich heeft bemoeid met het licht op de set, zo helder stralen de windmolens kilometers ver op zee. Zelfs de bladen kun je van ruime afstand zien draaien. Voer genoeg dus voor de tegenstanders van de winning van windenergie voor de kust. Dat zijn er nogal wat in Noordwijk, Katwijk, Zandvoort en Bloemendaal. Zij vrezen dat een toename van turbines een afname van het kusttoerisme tot gevolg heeft.

Tijdens een door energiemaatschappij Eneco georganiseerde boottocht langs het in 2008 opgeleverde Prinses Amaliawindpark en het in aanbouw zijnde Luchterduinen zijn de tegenstanders aan boord van de Princess Seaways in de minderheid. Sterker, een rondgang langs verschillende mensen levert nauwelijks een kritisch geluid op. Voor een goede meningsvorming over de winning van windenergie op zee niet heel bezwaarlijk. De tegenstanders hebben zich in de voorgaande maanden volop geroerd - tot rechtszaken aan de Raad van State toe - en hun argumenten zijn bekend. Naast de economische bezwaren als gevolg van afnemend toerisme, vinden zij vooral dat het uitzicht op zee wordt verpest.

Dat niet iedereen er zo over denkt blijkt tijdens de rondvaart van Eneco. Anneke Appelman snapt het georganiseerde verzet tegen de bouw van windmolens dicht aan de kust, maar zo ver op zee - voorbij de 12-mijlszone - daar heeft ze geen moeite mee. ,,Als ze nou op vijfhonderd meter komen, dan hebben gemeenten en paviljoenhouders een punt.’’

Uitzicht op zee

Appelman weet waarover ze praat. Ze heeft in Heemskerk in een appartement met uitzicht over zee en vindt het niet bezwaarlijk dat ze de windmolenparken van Egmond en Castricum op afstand ziet liggen. Liever molens ver op zee, dan dicht bij huis, lijkt het motto van Appelman en haar reisgenoten. ,,Die windturbines bij die mooie Noord-Hollandse dorpjes, dat is toch een veel grotere horizonvervuiling’’, zegt Leo Wijnkoop.

Begin met de mensen aan boord over horizonvervuiling en ze kijken al snel over de schouder richting IJmuiden, waar de schoorstenen van Tata Steel zwarte rook uitspuwen. Vera Korte uit Den Haag komt met een ander voorbeeld. ,,Bij Hoek van Holland kijk je naar Rozenburg. Dat was een mooi eiland, maar is dat nu nog zo mooi? Ik ben voorstander van windenergie. Wij willen van alles - vliegen, autorijden - maar de energie moet toch ergens vandaan komen. Waarom dan geen windenergie? Het is toch de mooiste oplossing. Ik vind ze niet lelijk. Het zijn net mannetjes met armpjes die draaien. Als je geen horizonvervuiling wenst, moet je maar geen auto rijden.’’

Aeolus

Korte heeft, na het passeren van het Prinses Amaliawindpark, haar blik aandachtig op de Aeolus gericht. Het nieuwe schip van Van Oord is bezig met het heien van de palen waarop volgend jaar de turbines worden geplaatst. Het is een indrukwekkend gezicht om dit tonnen wegend schip, slechts rustend op vier poten, boven zee te zien hangen. Het is nodig om de palen stabiel en recht in de zeebodem te slaan.

Hans Berkhuizen, directeur van Milieudefensie, kijkt er met beroepsmatige interesse naar. De keuze tussen het opofferen van vrije natuur en duurzame energie kan voor een dilemma zorgen. Toch geeft Berkhuizen de voorkeur aan masten in zee, boven een vrij uitzicht over de horizon. ,,Die molens zijn niet meer verstorend dan een schip op zee.’’ De onderzoeken dat de turbines ten koste gaan van het toerisme en daarmee de lokale economie gelooft hij niet zo. ,,In het noorden van Duitsland zijn soortgelijke onderzoeken gehouden. De praktijk daar wijst uit dat er geen enkele afname in het toerisme is.’’

Dat Luchterduinen in de twintig jaar dat het park operationeel is in aanmerking komt voor een subsidie van bijna één miljard euro zegt Berkhuizen niet zo veel. ,,Met alle fossiele brandstoffen leveren we in feite stroom onder de marktprijs. We halen de aarde leeg, maar stoppen er niets voor terug.’’ Volgens de directeur van Milieudefensie zou het daarom eerlijker zijn om bijvoorbeeld de vervuilende kolen, die nu voor dumpprijzen op de markt komen, stevig te belasten. ,,Dat is een veel betere manier, want de verhoudingen tussen fossiele en milieuvriendelijke energie zijn nu scheef gegroeid.’’

Meer vermogen

Eneco denkt in de toekomst minder afhankelijk te zijn van de subsidies. ,,Helaas zijn ze nu nog nodig, maar we hopen dat het over vijf jaar anders is’’, aldus Pieter Tavenier, directeur wind van de energiemaatschappij. De turbines krijgen steeds meer vermogen, waardoor ze per molen meer energie produceren. Zo levert een turbine van het Prinses Amaliawindpark 2250 huishoudens stroom, is een mast van Luchterduinen goed voor 3500 afnemers en gaat de productie in het toekomstige park Q4 naar 9000 klanten. Tavenier: ,,Dan wordt het echt serieus en goedkoop.’’

De twee windparken van Eneco leveren meer stroom dan de 48 parken die het bedrijf op land heeft. Zo gaat Luchterduinen vanaf volgend jaar 150.000 huishoudens van energie voorzien. Tavenier: ,,De turbines op zee draaien 98 procent van de tijd en dat smaakt naar meer.’’

Of dat de tegenstanders zal overtuigen, is zeer de vraag. Toch zijn de masten lang niet altijd zichtbaar. Alsof de regisseur aan het einde van de filmopnamen het licht laat doven, zo ontnemen regensluiers bij terugkeer in IJmuiden het zicht op de masten.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.