Strijd om geheim brug Poelgeest nog niet gestreden

Ruud Sep
Den Haag/Oegstgeest

De geheime stukken over de brug naar de Oegstgeester wijk Poelgeest heeft hij er nog lang niet mee in handen. Maar Oegstgeestenaar Frank Dankers heeft deze week wel weer een zaak over de stukken gewonnen bij de Haagse rechtbank.

In een eerder stadium oordeelde het gemeentebestuur van Oegstgeest dat Dankers als eenvoudig wijkbewoner geen belang had bij de stukken. Zijn verzoek om de geheimhouding van de stukken op te heffen, werd om die reden afgewezen.

Uit de stukken moet blijken waarom de plannen voor de brug anderhalf jaar geleden plots werden afgeblazen.

De rechter oordeelt nu dat Dankers wel een belang heeft. Desondanks kan zijn verzoek tot opheffing van de geheimhouding alsnog de prullenbak in, en wel omdat de stukken bij nader inzien niet geheim zijn. De gemeente heeft de daarvoor vereiste procedure niet goed doorlopen.

Een verzoek van Dankers om de niet-geheime stukken te krijgen, is door de gemeente Oegstgeest al eens afgewezen. De gemeente Leiden - die ook betrokken is bij de plannen - sloot zich daar deze week bij aan. Leiden laat weten de stukken ’vanuit het oogpunt van goed nabuurschap’ niet te kunnen verstrekken.

Dankers heeft daar direct weer bezwaar tegen gemaakt. De Wet openbaarheid van bestuur erkent ’goed nabuurschap’ niet als een goede reden voor een overheidsinstantie om stukken binnenskamers te houden.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.