’Oppenheimstraat kan het aan’

Binnert Jan Glastra b.glastra@hollandmediacombinatie.nl
Leiden

De hoeveelheid verkeer en het aantal geparkeerde auto’s nemen weliswaar enigszins toe na opening van een groot nieuw zorggebouw aan de Oppenheimstraat, maar niet zozeer dat het problemen oplevert. Dat is de strekking van de antwoorden van het college van B en W op vragen van de ChristenUnie.

De ChristenUnie-fractie informeerde of het stadsbestuur de verkeersproef in de buurt niet een beetje snel tot geslaagd verklaarde. Die proef werd gehouden nadat de gemeente in 2013 besloot een groot multifunctioneel gebouw neer te zetten in plaats van zestien appartementen.

Inderdaad levert dat best wel wat extra verkeersdruk op, zelfs als het bij wijze van proef neergezette spitspaaltje in de Oppenheimstraat er definitief blijft. Dat de bouwvergunning voor het nieuwe gebouw toch ter inzage is gelegd, hangt samen met een reeks maatregelen die de gemeente neemt om de verkeersproblematiek behapbaar te maken.

Zo wordt het paaltje zichtbaarder gemaakt, worden fietsers beter gescheiden van autoverkeer, komt een stopverbodbord op de Van Vollenhovenkade en wordt in het begin redelijk streng gecontroleerd of automobilisten zich eraan houden. Met buurtbewoners wordt nog overlegd of de doorsteek tussen Moddermanstraat en Oppenheimstraat kan worden dichtgezet.

Verder merkt het college van B en W op, dat het nieuwe gebouw ook in extra verkeer resulteert dat hoe dan ook geen problemen oplevert. Deels omdat de wegen nog best extra verkeer kunnen verwerken, maar ook omdat het op rustige tijdstippen ontstaat, zoals het verkeer van het activiteitencentrum dat pas na de ochtendspits opengaat.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.