Bezuinigen op bureaucratie, niet op zorg

Ivar Lingen
Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn moet bezuinigen op de bureaucratie, maar niet op de zorg. Die wens sprak de gemeenteraad woensdagavond uit tijdens het debat over het beleidsplan ’Beter voor elkaar’. Het plan is een voorbereiding op de drie zorgtaken (jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen) die de gemeente van het rijk moet overnemen.

Het voorstel van verantwoordelijk wethouder Han de Jager (CDA) kon rekenen op een brede steun in de raad. Alleen de oppositiepartijen SP, GroenLinks en RijnGouweLokaal stemden tegen. Ondanks het feit dat drie amendementen en drie moties van de partijen werden aangenomen, maakte dat voor hun visie op het beleidsplan weinig uit.

SP’er Lidie Voorend maakte zich vooral zorgen over de gevolgen van de marktwerking. ,,Daarnaast is het naïef om te denken dat de bestuurders van zorginstelling ActiVite voor goede zorg staan, want ze zijn er alleen op uit om zo veel mogelijk geld te verdienen’’, sneerde ze. Erik van Zuylen van GroenLinks had het over ’een vrij vaag voorstel’. Raadslid Ank de Groot (RijnGouweLokaal) zag de bui al hangen: ,,Ik heb nu al heel veel problemen met dit plan en dan moeten we het nog uitvoeren.’’

Heilige huisjes

D66’er Richard Middelraad is blij met de ’belangrijke veranderingen’ die de gemeente doormaakt. ,,Dit plan gaat uit van de kracht van zorgbehoevenden én aanbieders’’, zei Middelraad. ,,Want als we op de oude weg waren doorgegaan, dan zou de zorg niet meer betaalbaar zijn. Daarom moeten we niet bang zijn om heilige huisjes om te gooien.’’ Petra Hoogenes (Nieuw Elan) spreekt zelfs van ’een enorme cultuuromslag’. Deze wordt - onder andere dankzij SP, GroenLinks en RijnGouweLokaal - over twee jaar door de raad geëvalueerd.

Meer nieuws uit LD

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.