Actiegroep Heemskerkplein Lisse wil ’eerlijke kans’

De Factorij gezien vanaf de Heereweg.

De Factorij gezien vanaf de Heereweg.

Paul de Vlieger
Lisse

Het applaus was niet van de lucht, donderdagavond in de raadszaal van Lisse. Een volle publieke tribune bracht keer op keer de handen op elkaar voor insprekers die het woord voerden over het plan De Factorij, de voorgenomen bebouwing van het Raadhuisplein. De boodschap van de insprekers aan de politiek: keer terug op uw schreden en zeg volgende week (nog) geen ja tegen de plannen van projectontwikkelaar Horsman & Co.

In december vorig jaar stemde een meerderheid van de (vorige) gemeenteraad al voor het schetsplan van Horsman dat inhoudt dat het gebied – dat wordt omsloten door Heereweg, Bondstraat, Schoolstraat en het terrein van de voormalige garage Heemskerk – wordt bebouwd met 42 woningen en een nieuwe ruimte voor De Voorhof. Deze maand moet de raad een volgend besluit nemen, namelijk over het voorlopig ontwerp, een – naar aanleiding van een amendement in de bewuste raadsvergadering van december – op enkele punten aangepast schetsplan.

Maar als het aan een groep verontruste Lissenaren ligt, neemt de raad volgende week helemaal geen besluit. Namens deze groep, die zich ’Het Heemskerkplein moet blijven’ noemt, deed Iet Langeveld in de commissievergadering een ultieme poging de raad minimaal tot uitstel te bewegen. De groep heeft namelijk een alternatief plan gemaakt, dat voor een heel andere invulling van de grond zorgt: geen nieuwe Voorhof, maar een opknapbeurt voor de huidige, behoud van het oude schooltje en de monumentale bomen, Heemskerkparkeerterrein behouden en uitbreiden, en appartementen in het gebouw van Heemskerk en langs de Schoolstraat.

Het college van B en W én Horsman hebben dit alternatieve plan na een oppervlakkige bestudering al afgeschoten, maar de initiatiefnemers geven nog niet op. ,,Geef ons plan op z’n minst een eerlijke kans’’, zei Langeveld. ,,Stel besluitvorming uit, leg de twee plannen naast elkaar, laat een onafhankelijke partij er naar kijken en neem dan een besluit.’’

Of de groep haar zin krijgt, werd in de discussie die volgde nog niet duidelijk. Alleen NieuwLisse, in december ook al tegenstemmer, liet bij monde van Rob Veldhoeven weten voor uitstel te voelen. ,,We zullen daarvoor steun gaan zoeken, want we kunnen dit niet alleen.’’ De rest van de partijen sprak zich niet echt uit, maar zal in de raad van volgende week donderdag toch wel met de billen bloot moeten.

In die vergadering moet er ook duidelijkheid komen over toezeggingen die volgens de eigenaars van café De Gewoonste Zaak in het verleden door de gemeente zijn gedaan, maar die in de plannen van Horsman & Co niet zijn terug te vinden. Zo zou het café zijn beloofd dat het aan de zuidzijde een terras mocht aanleggen, maar daar staan nu parkeerplaatsen ingetekend. Volgens Jacqueline Oosthoek van De Gewoonste Zaak staan de afspraken zwart-op-wit. De gemeente spreekt dat vooralsnog tegen, maar zoekt het voor komende donderdag precies uit.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.