Ruzie om de Meeslouwerplas

Binnert Glastra
Leidschendam/Voorschoten

De provincie Zuid-Holland en natuur- en recreatieorganisaties liggen met elkaar overhoop over de herinrichting van de Meeslouwerplas, het zuidelijke gedeelte van de plas in recreatiegebied Vlietland.

Onlangs verbrak de provincie per brief de contacten omdat het werk maar niet opschiet. De organisaties, verenigd in een klankbordgroep, vinden dat belachelijk en stellen in een boze brief terug dat de provincie zich op geen enkele manier aan de afspraken houdt.

Bagger

Het is inmiddels zeven jaar geleden dat de gedeputeerden van Zuid-Holland het voorstel kreeg om de oude zandwinningsput die Meeslouwerplas werd te ’verondiepen’ en de (te steile) oevers te stabiliseren. Dit om plantengroei, visstand en vogelstand te verbeteren. Er zou ook een krekengebied komen.

Voor de natuur, en om nieuwe recreatiemogelijkheden te creëren. Het werk schiet echter bepaald niet op. Het vullen van de plomp moet gebeuren met overtollige grond en bagger uit bouwprojecten, en daarvan wordt minder gestort dan verwacht. Terwijl het hele project juist met de opbrengsten daarvan wordt bekostigd.

Vlottrekken

In de brief van GS staat dat de provincie daarom (’de acties van de provincie zijn primair gericht op nakoming van de afspraken met BAM’) terugtrekt uit de klankbordgroep. De provincie heeft aannemer BAM aangesproken op de gemaakte afspraken en wil ze herbevestigen, in een poging het project vlot te trekken.

Volgens Wim ter Keurs van de Werkgroep Milieubeheer Leiden (onderdeel van de klankbordgroep) is het onzin. ,,De taak van de klankbordgroep is juist te controleren dat de afspraken worden nagekomen. Nee, ik vermoed dat er ook afspraken zijn waar wij niet van weten.’’.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.