Nu strakke lijn nodig voor Leids sportfusieplan

Robert Toret
Leiden

De Leidse gemeenteraad heeft nog enige twijfels bij het sportsaneringsplan Voetbal Vitaal. Dat bleek tijdens een presentatie ervan door projectleider Jaap Vos, donderdagavond in de raadscommissie Onderwijs en samenleving. De commissieleden vragen zich af of er voor de clubs niet meer te kiezen moet zijn. Maar dat is volgens Vos nou juist niet zo’n goed idee.

Het drastische saneringsplan moet zorgen voor een fikse inkrimping van het aantal voetbalclubs in de stad. Van de elf er die er - na het wegvallen van GHC, afgelopen zomer - nu nog over zijn tot uiteindelijk maximaal vijf of zes. Het zijn de verenigingen zelf die er bij de gemeente op aan hebben gedrongen om het stuur in handen te nemen. Dat leidde in mei van dit jaar tot een regiescenario, waarbij een eerste voorstel voor de overblijvende locaties en de potentiële bespelers daarvan werd gedaan.

Het deed een hoop stof opwaaien. Zo hebben VV Leiden en FC Rijnland elkaar gevonden in een fusie op de Morsch, waar het tweetal nu al gehuisvest is, maar staan ze voorlopig ingetekend aan de Boshuizerkade. GOL Sport zou van daaruit dan juist weer moeten verhuizen naar Noord, terwijl zeventig procent van de leden van die club uit de eigen wijk komt. ,,Dat leidt onvermijdelijk tot niet alleen onvrede maar ook onbegrip bij deze verenigingen'', vindt Klaas de Vries (CDA). ,,Omdat ze niet kunnen volgen waarom ze weg moeten.’’ Hij dringt aan op duidelijke uitgangspunten. ,,Een transparante redenering waarmee deze clubs misschien wel overtuigd kunnen worden om te verplaatsen. Of misschien is het wel een idee om ook andere scenario's te schetsen en daarbij de verschillende overwegingen helder te maken. Zodat daar op een goede manier over gediscussieerd kan worden.''

Fusie

Wat Vos en verantwoordelijk wethouder Paul Dirkse (D66) betreft, zijn het de 'gezonde' clubs Docos en UVS, met een grote jeugdafdeling, die leidend zijn en in ieder geval blijven zitten waar ze zitten. ,,Die nemen meteen al een groot deel van de beschikbare ruimte in beslag, dus dat heeft ook direct consequenties voor de rest'', aldus Vos, die benadrukte dat het nog slechts een regiescenario betreft en dat het uiteindelijk aan de clubs zelf is om te bepalen met wie zij een fusie aan willen gaan.

Aad van der Luit (D66) vraagt zich af om dat laatste nou zo'n goed idee is, daarbij verwijzend naar het dossier Samenwerking Scoort van het Sportbedrijf Leiden, daterend van oktober 2002. ,,Daarin heb ik dit allemaal al gehoord en voorbij zien komen. Er is een motie aangenomen dat de gemeente de regie moet krijgen en ook moet behouden. Het is nu zaak om heel snel met een goed onderbouwd plan naar de commissie c.q. de raad te komen.''

Beslissen

Daarvoor doet Vos een beroep op de raad. ,,Als die vasthoudt aan wat wij zo meteen gaan opschrijven, dan gaan we stappen maken. Maar als we blijven afwachten en niet doorpakken, dan gaat er niets gebeuren. Als ik de Mors op een andere manier wil formeren en ik maak nog een scenario, en nog een scenario en nog eentje, dan komen we niet verder. Één van de redenen waarom er nooit een beslissing is genomen, is omdat de voetbalclubs er onderling niet uitkwamen. Daarom moeten wij nu zeggen: we beslissen op basis van een ruimtelijk scenario en zo gaan we het doen.''

Volgens de planning moeten voor het einde van het jaar de contouren van een 'buitensportaccomodatieplan', dat breder is dan alleen voetbal, duidelijk zijn. Omdat er sprake is van een overcapaciteit is het de insteek dat er in totaal zes tot acht voetbalvelden zullen sneuvelen, dan wel een andere bestemming krijgen. Daarbij wordt ook gekeken naar de behoeften van overige sportverenigingen. Zo zitten de hockeyers van Roomburg en de rugbyers van DIOK al tijden verlegen om extra speelruimte.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.