Voorzitter Zoeterwoudse VVD-afdeling zegt partij in stilte vaarwel

Gerard van der Hoeven
Zoeterwoude

Emin Ateş is geen voorzitter meer van de Zoeterwoudse VVD-afdeling. Al sinds januari niet meer. Hij stopte omdat hij zich absoluut niet kan verenigen met de stellingname van de landelijke VVD in de kwestie met Turkije en hij daarom zijn lidmaatschap beëindigde. „Met name de link over moslim zijn en Turkije gaat mij veel te ver”, aldus Ateş.

Ateş nam in alle stilte afscheid omdat zijn beweegredenen de landelijke standpunten betrof. ,,En de verkiezingen stonden voor de deur. Ik wilde niet gezien worden als iemand die natrapt.’’

In een uitgebreide correspondentie met de landelijke VVD schrijft Ateş: „Het begon met de motie die was aangenomen door de Tweede Kamer – zelfs met volle steun van de VVD – waarin de regering werd gevraagd om niet meer in contact te treden met de Turkse zelforganisaties in Nederland omdat ze nauw verbonden met de politiek en religie van Turkije zijn! Je kunt mensen niet vragen hun religie op te geven om zich in Nederland te integreren.”

Hij kon zich ook niet verenigen met het feit dat de VVD fractie tegen de motie stemde waarin financiering van politieke partijen vanuit buitenland verboden zal worden. „Dit betekent dat de VVD de PVV steunt. De financiering van de PVV vanuit het buitenland is tot op heden nooit transparant geworden.”

Met het tegenstemmen van de VVD-fractie bij de motie voor het erkennen van Palestijnse staat was hij het ook niet eens. „Die motie was bedoeld om een nieuwe impuls te geven aan de vredesbesprekingen. Zo geeft de VVD aan de ene kant stille steun aan een terreurorganisatie als de PKK, aan de andere kant vindt zij dat de Nederlandse Turken hun geloof moeten opgeven om geaccepteerd te kunnen worden.”

„De druppel was het initiatief-wetsvoorstel van de heer Azmani om het verbieden van religieuze organisaties veel makkelijker te maken. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de heer Azmani, waarschijnlijk verblind door zijn haat tegen Erdogan, de grote groep Nederlandse Turken wil straffen omdat ze moslim zijn. Al deze recente ontwikkelingen maken het voor mij niet meer mogelijk om me thuis te voelen in de VVD. Ter voorkoming van een misverstand wil ik duidelijk maken dat ik niet tegen vrije meningsuiting of opinie ben van de VVD-fractie over de hierboven genoemde onderwerpen. Alleen persoonlijk kan ik niet meer achter de eenzijdige en soms bevooroordeelde meningen staan en lid blijven.”

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.