Hoofdbrekens over schooladvies

Archieffoto ANP

Archieffoto ANP

Marieke de Kok
Leiden

Middelbare scholen hadden het er afgelopen periode maar druk mee; het indelen van de nieuwe brugklassers. Want met de nieuwe manier van schooladvies geven, kregen de scholen veel meer werk te verstouwen.

Voorheen was het redelijk simpel; er was een eindtoets in groep 8 en die score bepaalde voor welk onderwijsniveau een kind in aanmerking kwam.

De scholen deelden die leerlingen in. Sommige leerlingen werden besproken, bijvoorbeeld omdat ze lager hadden gescoord dan verwacht. In die uitzonderingsgevallen namen veel middelbare scholen het advies van de groepsleerkracht over.

Maar met ingang van dit jaar gaat het anders. De leerkracht van de basisschool moet eerst een schooladvies geven en daarna volgt pas de eindtoets. Die uitkomst moet een bevestiging zijn van het schooladvies dat bindend is.

Discrepantie

Scholen hadden er dit jaar extra werk aan. Normaal gesproken worden alleen uitzonderingsgevallen besproken, nu moet leerling voor leerling bekeken worden of het advies strookt met de uitslag van de eindtoets. En dat moest dan ook nog eens in vrij korte tijd.

Hans Freitag van het Da Vinci College zegt dat de adviezen bijna altijd kloppen met de toetsresultaten. ,,Ik denk dat er in minder dan vijf procent van de gevallen sprake is van een discrepantie.’’

Hoger advies

Hoe anders is dat op het Bonaventura College. Eduard Nagel: ,,Zo’n 25 procent van de leerlingen krijgt van de leerkracht een hoger advies dan uit de eindtoets zou zijn gekomen.’’

In principe gaat de school in zo’n geval in gesprek met de leerkracht, maar als die bij het standpunt blijft, is de middelbare school verplicht de leerling op het hoge niveau te plaatsen. Het advies van de school is immers bindend.

Populatie

,,We hebben nog geen idee welke consequenties dit op de lange termijn heeft. Het zou kunnen zijn dat meer leerlingen nu een kans krijgen, die ze anders niet hadden gehad. Het kan ook zijn dat meer scholieren af zullen stromen in hogere klassen. Wie weet daalt het hele onderwijsniveau wel. Een docent zal het niveau toch aanpassen aan de populatie in de klas. We weten het niet, dat kunnen we pas over een paar jaar zien.’’

Op het Vlietland College speelt dit probleem minder omdat brugpiepers in gecombineerde klassen komen en pas later definitief kiezen voor een niveau.

Momentopname

Rector Conny Bruggeman: ,,Ik heb het volste vertrouwen dat de groep 8-leerkrachten hun advies goed kunnen onderbouwen.’’

Ze heeft niet het vermoeden dat groepsleerkrachten een hoger advies geven.

Ook op het Stedelijk Gymnasium wordt niet geklaagd. Rector Bar Vieveen: ,,Het schooladvies was voor ons altijd al belangrijker dan de score op de Cito eindtoets. Dat is uiteindelijk slechts een momentopname.’’ Andere gymnasia hielden streng vast aan de Citoscore van minimaal 545, maar in Leiden werden ook tieners met 542 zonder problemen toegelaten, vertelt Vieveen.

,,Het overgrote deel van de schooladviezen van de leerkracht in groep 8 klopt met wat de Cito-uitslagen laten zien. We zien wel dat de prestaties dit jaar in z’n algemeenheid een beetje tegenvallen. Dat zou kunnen komen doordat de druk van de ketel is en kinderen dan dus minder presteren.’’

Strategisch

Hans Freitag van het Da Vinci College ziet nog een ander bijverschijnsel van de nieuwe manier van schooladvies geven. ,,Sommige ouders zijn het niet eens met het advies van de leerkracht en hopen op een hogere score bij de eindtoets. Ze schrijven zich om die reden later in.’’

Dat is voor de school lastig plannen, maar dat is nog niet het ergste, vertelt Freitag.

,,Ik heb sommige ouders nee moeten verkopen omdat sommige klassen gewoon al vol zijn. Die ouders zijn in sommige gevallen ten einde raad omdat ze nog geen plek hebben gevonden voor hun kind, maar nu kunnen we gewoon niet meer alles aanbieden. Ouders denken strategisch te handelen, maar in sommige gevallen trekken ze aan het kortste eind. Zo’n casus kost ons als school ontzettend veel tijd, want je wil toch proberen voor zo’n kind iets te regelen.’’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.