Nieuw stadskantoor op Nuon-terrein Leiden

Binnert Glastra
Leiden

Het Leidse college van burgemeester en wethouders trekt 4,7 miljoen per jaar uit om vanaf 2020 een nieuw stadskantoor te hebben ter vervanging van het Stadsbouwhuis en het voormalige Belastingkantoor. Daarvoor hebben zij het Nuon-terrein aan de Langegracht op het oog.

De gemeente Leiden zoekt al jaren naar een centraal kantoor waar vrijwel alle ambtenaren werken. Meer gebouwen wil de gemeente alleen voor zeer specifiek werk, zoals de gemeentewerf. Er is zelfs even onderzocht of het monumentale stadhuis aan de Breestraat niet verkocht of verhuurd kon worden, maar dat stuitte op zulk heftig maatschappelijk en politiek protest dat dit proefballonnetje werd doorgeprikt alvorens het volledig was opgeblazen.

Maar feit is, dat de gemeente vanaf 2020 iets nodig heeft. Dan wijkt het voormalige Belastingkantoor aan het Stationsplein voor woningbouw, zo is de bedoeling. Het werd in 2007 gekocht als tijdelijk ambtenarenkantoor. En het Stadsbouwhuis aan de Langegracht, daar wil de gemeente ook vanaf. Dan staan honderden ambtenaren op de keien. In combinatie met de wens dat de dienstverlening moet verbeteren en moderniseren, en de ambtenarij efficiënter moet gaan werken, kiest het Leidse college voor nieuwbouw.

Voorwaarde is wel dat stadhuis en nieuwbouw samen, straks niet meer kosten dan de oude gebouwen nu. Momenteel legt Leiden jaarlijks 6,9 miljoen euro neer voor de ambtenarenhuisvesting, waarvan 2,2 miljoen voor het stadhuis.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.