Kaag en Braassem positief over aanlegplaatsen Aderpoldereiland

Aderpoldereiland ligt op deze foto rechtsboven. In het midden Keverhaven.© CycloMedia

Annelies Karman
Kaag

Kaag en Braassem staat positief tegenover de komst van veertien aanlegplaatsen voor elektrische kajuitboten aan de rand van Aderpoldereiland, tussen Nieuwe Wetering en Kaageiland.

Het eiland wordt nu al gebruikt door kapiteins die hun bootjes er aanmeren. Eigenlijk mag dat niet. Kaag en Braassem kreeg een aanvraag van een ondernemer om er officiële aanlegplaatsen te maken. De gemeente heeft daar oren naar, omdat op die manier het illegaal aanleggen ’gestroomlijnd’ wordt. Ook gebruikt Kaag en Braassem het argument dat dit bijdraagt aan het recreatie-imago dat de gemeente nastreeft.

Het eilandje ligt in de Keverplas van de Kagerplassen. Het is een weidevogelgebied en maakt deel uit van een gebied dat te boek staat als ’kroonjuweel cultureel erfgoed’. Dat brengt Kaag en Braassem bij de afweging die het de laatste jaren vaker moet maken: in hoeverre mag recreatie ten koste gaan van natuur?

In dit geval kiest de gemeente ervoor om de aanvrager beperkingen op te leggen om de natuur te beschermen. Zo moeten de bestaande palen gebruikt worden om boten aan te leggen en moet er onderzoek worden gedaan naar flora en fauna.

Meer nieuws uit LD

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.