44 kandidaten voor burgemeesterschap Oegstgeest

Binnert Glastra
Oegstgeest

Oegstgeest maakt goede sier met ranglijstjes waarin het steevast hoog scoort met het fijne woonklimaat, maar de ambtelijke arbeidsmarkt mag er kennelijk ook zijn: 34 mannen en 10 vrouwen hebben zich bij de commissaris van de koning gemeld voor de vacature voor het burgemeesterschap.

De sollicitanten variëren in leeftijd van 48 tot 63 jaar. Van hen zijn 15 lid van het CDA, 14 van de VVD, 5 van D66, 4 van de PvdA, 2 zijn lid van een lokale partij, 1 van GroenLinks en 3 sollicitanten zijn niet aan een politieke partij verbonden. Van de sollicitanten zijn of waren er zeven al burgemeester. 29 Sollicitanten zijn of waren wethouder.

Commissaris van de Koning Jaap Smit, zelf ook Oegstgeestenaar, voert in de komende weken gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie over zijn bevindingen. Deze commissie doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets.

De gemeenteraad zal naar verwachting in december 2015 twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in februari 2016 in functie treden.

Het opstellen van de profielschets leidde eerder dit jaar tot enige consternatie. De vertrouwenscommissie wilde aanvankelijk erin opnemen dat het waarschijnlijk maar om een enkele ambtstermijn zou gaan, met een evaluatie na vier jaar. Dat stuitte op verzet bij de commissaris van de koning. Dat het om een enkele termijn gaat is best mogelijk, maar hij vond dat de gemeente daarbij wel open en eerlijk moest uitleggen waarom, namelijk een onderzoek naar nauwere samenwerking met regiogemeenten.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.