Meer snelheidsbeperkingen in Koudekerk

Rijnwoude

Automobilisten uit Alphen kunnen ook in de toekomst via de Hondsdijk, Dorpsstraat en Hoogewaard richting Leiderdorp rijden en andersom. Ze moeten er alleen meer tijd voor uittrekken, want er komen meer snelheidsremmende obstakels bij.

Begin 2011 begint gemeente Rijnwoude met allerlei aanpassingen aan de wegen. Kosten: 66.000 euro.

Zo blijven de verkeerslichten bij de Koudekerkse brug van 's morgens zeven tot 's avonds zeven werken.

Bovendien komen er entreepoorten bij de overgang van 50 naar 30 kilometer per uur. Drie kruisingsvlakken ter hoogte van de Willlem de Zwijgerlaan, de Weidedreef en de Lagewaard worden verkleind.

Ook legt de gemeente bij wijze van proef rubberen drempels aan: ter hoogte van Dorpsstraat 70a, Hondsdijk 40 en 44 en Dorpsstraat 1. Wegversmallingen komen er ter hoogte van Hondsdijk 64 en 52 en Dorpsstraat 32 en 22.

Vele tientallen Koudekerkers zijn teleurgesteld, zo bleek woensdagavond tijdens de drukbezochte presentatie van de plannen van de gemeente in gebouw Onder Dak. Vooral de klankbordgroep, bestaande uit zeven inwoners van Koudekerk, hadden gehoopt op dusdanige maatregelen waardoor automobilisten tussen Leiderdorp en Alphen zich wel een paar keer bedenken voordat ze via Koudekerk gaan ‘sluipen'. ,,Waarom komt er geen toeritdosering bij de gemeentegrenzen met Alphen en Leiderdorp'', vroeg Rob Timmermans van de klankbordgroep zich af. ,,Als door middel van verkeerslichten telkens één auto het dorp in mag, wordt het al een stuk onaantrekkelijker om via Koudekerk te rijden. Alternatieven zijn er genoeg: automobilisten kunnen ook via de N11 of Hazerswoude-Rijndijk rijden.''

Meer nieuws uit LD

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.