Warmtenet op weg naar Leiden

Binnert Glastra

De ’warmterotonde’, een gepland leidingnetwerk van 4,5 miljard euro voor restwarmte in de zuidelijke Randstad, is langzaam onderweg naar Leiden. Deze week presenteerde het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland (PWKZ) - dat het project begeleidt voor 25 overheden, bedrijven en organisaties - een haalbaarheidsstudie voor de aansluiting van Rotterdams industriegebied op de kassen in het Westland. En dat ziet er gunstig uit. Wanneer Leiden aan de beurt is, blijft evenwel nog onduidelijk, zegt Maya van Steenhoven, directeur van PWKZ.

Hier en daar liggen al stukken van het netwerk. Naar de kassen van het Westland kan de aanleg van de pijpleiding in 2018 beginnen, denkt Van Steenhoven. Bij voorkeur gaat de leiding vervolgens direct door naar Leiden. De stad is een van de deelnemers en werkt al enkele maanden aan een warmtekansenkaart. De aansluiting is wel lastiger dan die op het Westland, en niet alleen omdat huishoudens een veel fijner leidingennetwerk vergen. ,,De tuinders hebben een hele hoge energievraag, ze oefenen veel druk uit om het naar ze toe te halen. De Leidse stadsverwarming is ook een grote vrager, maar wel zeven tot twaalf keer kleiner dan de kassen’’, zegt Van Steenhoven.

Vraag

Om de Leidse aansluiting economisch rendabel te maken, moet de vraag groot genoeg zijn. ,,We kunnen niet van Nuon verwachten dat zij een investering doen die zij niet kunnen terugverdienen omdat hun afzetmarkt er niet is’’, zegt Van Steenhoven. Bijkomend probleem is dat het hele netwerk zich volgens Van Steenhoven in veertig tot vijftig jaar terugbetaalt, maar dat geldverstrekkers en bedrijven andere rekenmethodes gebruiken waarin een veel kortere termijn vereist is.

Maar ook in Leiden moet het lukken, denkt Van Steenhoven. ,,Stel dat je oude wijken overzet van gas op stadswarmte, dat corporaties overstappen... Als de vraagkant zich bundelt, kun je zeggen: Nuon, regel dit, wij zorgen voor de afzet. Ook willen we zo snel mogelijk met corporaties en consumenten om tafel om te kijken hoe we maatwerk kunnen leveren.’’

Meerwaarde

Meer nog dan financieel voordeel, levert de warmterotonde milieuvoordeel op. Van die meerwaarde hoopt Van Steenhoven de afnemers ook te kunnen overtuigen, zelfs als het toch wat meer zou kosten. ,,Je moet echt serieus uitzoeken welke gebouwen je allemaal nog meer op het net wilt aansluiten. Stadswarmte scheelt een hoop gedoe, en het is duurzaam. Als je oude wijken aansluit en al die eigen cv-keteltjes niet meer nodig zijn, dan betekent dat echt een enorme verbetering van de luchtkwaliteit. De warmterotonde scheelt straks een miljoen ton CO2 per jaar.’’

Verduurzaming

De eerste tien, twintig jaar zijn de industrie in het Rotterdamse havengebied en de Maasvlakte hoofdleverancier van restwarmte aan de warmterotonde. De hoop, en de bedoeling, is dat duurzame bronnen deze rol gaandeweg overnemen, zoals aardwarmte of warmte-koudeopslag. Met bovendien steeds zuiniger kassen, is het zelfs denkbaar dat die straks overtollige warmte en stroom aan de industrie gaan leveren.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.