Omwonenden niet blij met nieuwe huizen in Voorschoten

Marieta Kroft
Voorschoten

Omwonenden van de Horstlaan in Voorschoten zijn niet blij met de bouw van drie huizen op de plek van kassen in de Oranjepolder. Ze vragen zich af of de nieuwe bewoners wel tegen hun landbouwactiviteiten kunnen. Ook denken ze dat hun eigen huis in waarde vermindert.

De buren vinden dat de gemeente Voorschoten vast moet houden aan ’de oorspronkelijke ambities’ om dit gebied, de Duivenvoordecorridor, open en groen te maken.

Ze krijgen bij de gemeente echter geen gehoor. De afstand tussen de Horstlaan en de nieuwe woningen is meer dan honderd meter. ,,Dat er sprake is van wederzijdse hinder wordt dan ook niet onderschreven.’’

Bovendien vindt het gemeentebestuur dat het ruimschoots voldoet aan de doelstelling om de Duivenvoordecorridor weer open en groen te maken. Er worden weliswaar drie huizen gebouwd, maar er worden ook 16.000 vierkante meter aan kassen en 757 vierkante meter bedrijfsbebouwing gesloopt. Dat weegt er wat de gemeente betreft ruimschoots tegen op.

Ook manege Vreehorst vreest 8klachten te krijgen van nieuwe bewoners. B en w merken op dat er tussen de nieuwe huizen en de mestopslagen en stalgebouwen minimaal vijftig meter moet zitten. ,,Daar wordt ruim aan voldaan.’’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.