Ontslagen personeel ROC Leiden nog een jaar in dienst

Janneke Dijke
Leiden

Docenten van ROC Leiden die donderdag te horen kregen dat ze ontslagen worden, kunnen nog tot 31 juli 2017 in dienst blijven. Ze worden vanaf 1 april volgend jaar niet meer voor de klas ingeroosterd, maar voor de helft van hun tijd op tijdelijke projecten. In de andere helft van de tijd moeten ze op zoek naar een andere baan.

ROC Leiden verwacht ten minste 75 procent van de 46 te ontslagen werknemers aan een andere baan te kunnen helpen met behulp van een mobiliteitscentrum. Dat staat in het reorganisatieplan. ID College, Mondriaan en Nova College hebben toegezegd interne vacatures voor personeel van ROC Leiden open te stellen. Ook het ROC van Amsterdam, waar de Leidse ROC-baas Ricardo Winter voorheen werkte, belooft hierbij te helpen.

Uit het reorganisatieplan blijkt verder dat ROC Leiden vorig najaar al een vacaturestop afkondigde en het aantal dure ingehuurde mensen verminderde. Het werd de school toen duidelijk dat zich minder nieuwe studenten aanmeldden dan verwacht. Dit schooljaar werken er ondanks de maatregelen 27 fulltimers te veel. Komend studiejaar loopt dat aantal op tot 127. Dit kost het ROC 9 miljoen per jaar. Het college van bestuur zegt daarover: ,,Dit is onverantwoord en bedreigt het voortbestaan van ROC Leiden.’’

Na de bijltjesdag van gisteren is duidelijk geworden dat van de 127 fulltimebanen er 75 tijdelijke banen verdwijnen, en 23 externe medewerkers. Het gaat om 48 docentenbanen. Onder het personeel met een vast contract verdwijnen er na herplaatsing 29 fulltime banen, waarvan 16 in het onderwijs en de rest in de ondersteunende diensten.

Of deze mensen echt moeten vertrekken is over drie maanden pas duidelijk. Tot 1 september is er een vrijwillige fase met een vertrekpremie, voor mensen die een andere baan vinden. Als mensen zich hiervoor melden, hoeft er minder personeel gedwongen weg.

Maar de mensen die gisteren te horen kregen dat ze weg moeten, kunnen beter niet passief afwachten tot 1 september, waarschuwt het college van bestuur. ,,De komende maanden, voorafgaande aan het nieuwe schooljaar, vallen de meeste vacatures vrij. Belangrijk om hiervan gebruik te maken.’’ Ook mensen met een tijdelijk contract mogen gebruik maken van het mobiliteitscentrum van ROC Leiden.

ROC betreurt de reorganisatie. ,,We konden helaas niet anders en hopen dat de collega’s die geraakt zijn met onze hulp snel een nieuwe baan vinden’’, zegt de woordvoerster.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.