Leidse autisme-schakelklas tussen vmbo en mbo

Janneke Dijke
Leiden

Er komt een nieuwe schakelklas voor jongeren met autisme die van vmbo-t naar mbo gaan. Een soortgelijke voorziening, de Rea Topklas, werd vorig jaar afgeschaft, maar blijkt toch nodig. Het afgelopen jaar vielen dertien van deze jongeren in het eerste jaar van hun mbo-opleiding uit.

In de schakelklas is plek voor twaalf leerlingen die het diploma vmbo-t hebben gehaald op het Leo Kannercollege, de Leidse middelbare school voor jongeren met autisme. De overstap van een beschutte school voor speciaal onderwijs naar een grote mbo-school is voor veel van deze jongeren te groot. Het Leo Kannercollege heeft kleine klassen, veel begeleiding en weinig wisselende roosters. Op het mbo worden de jongeren geconfronteerd met grotere klassen, minder structuur en stages bij bedrijven.

De schakelklas wordt onderdeel van Mbo Rijnland. In dit jaar lopen jongeren mee bij verschillende opleidingen, doen ze snuffelstages en volgen vakken van vijf vooraf geselecteerde opleidingen, zoals ict en laboratoriumonderzoek. Het is de bedoeling dat ze na dit jaar aan een reguliere mbo-opleiding beginnen. Niet alle vmbo-gediplomeerden van het Leo Kannercollege gaan naar het schakeljaar. Het afgelopen jaar hielden negen jongeren zich wel staande. De twee scholen beslissen voor welke scholieren het nodig is.

Kosten

Mbo Rijnland betaalt een deel van de kosten, maar daar bovenop is nog eens 66.000 euro nodig om de klas vijf jaar te laten bestaan. Van het voormalige leerplichtbureau is nog een spaarpot over van 45.000 euro. Het voortgezet onderwijs in de regio betaalt de rest.

Het is niet voor het eerst dat er zo’n schakelklas komt. Tot het schooljaar 2015-2016 bestond er de Rea Topklas, maar die werd afgeschaft. ROC Leiden, de voorloper van Mbo Rijnland, kon er geen geld meer voor vrijmaken en andere partijen kwamen niet met geld over de brug. Het Leo Kannercollege en het ROC waarschuwden voor de risico’s, maar tevergeefs. De regiogemeenten besloten wel om de jongeren in het mbo-onderwijs extra te begeleiden, maar dat bleek niet voldoende.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.