Leidenaren en Teylingen bij rechter vanwege skeelerbaan

Op het groene stuk onder de tennisbanen moet de skeelerbaan komen.© Archieffoto Leidsch Dagblad

Roy Hazenoot
Warmond/Den Haag

Na harde woorden in de media en tafelgesprekken om de boel te sussen, ontmoetten bewoners van de Leidse Merenwijk, vrijwilligers van de Warmondse IJsclub en vertegenwoordigers van de gemeente Teylingen elkaar in de rechtszaal. Voor de Haagse rechtbank ging het maandagmiddag om de details en niet de grote lijnen zoals ze aan tafel werden besproken en via de media werden uitgevochten.

De inwoners van Leiden pakken elke mogelijkheid aan om te voorkomen dat hun buurman, de ijsclub uit Warmond, het grasveld dat op enkele tientallen tot honderden meters van hun huis ligt, wordt omgetoverd tot een skeelerbaan. Ze zijn bang voor parkeer-, licht- en geluidoverlast en vrezen verlies van het rustige karakter van de landijsbaan dat naast natuurgebied Kagerzoom ligt.

’Niks tegen ijsclub’

De paar keer per jaar dat het veld onder water loopt en in een populaire ijsbaan verandert, kunnen de omwonenden wel hebben. „We hebben niks tegen de ijsclub”, zei dan ook een van de bewoners in de rechtszaal. Maar als het een skeelerbaan wordt, kan er vaker gebruik van het gebied worden gemaakt.

Het grote probleem voor de Merenwijkers is dat gemeente Teylingen de skeelerbaan ziet zitten. En hoewel de buurgemeente deelneemt aan de gesprekken om afspraken te maken om de te verwachte overlast te beperken, treffen ze elkaar toch in de rechtszaal.

Geen vergunningen

Teylingen is van mening dat voor de bouw van de skeelerbaan geen vergunningen nodig zijn. Het geldende bestemmingsplan is namelijk ’sportveld’ en skeeleren heeft verdacht veel weg van sporten. „Maar”, stelde de advocaat van de Merenwijkers, „een geasfalteerd gebied is toch echt iets anders dan een voetbal-, hockey- of cricketveld.”

Bovendien, zo voerde hij voor de bestuursrechter aan, is het een archeologisch gebied en beschermingszone voor een waterkering. In de regels staat dat wanneer voor de bouw dieper dan dertig centimeter in de grond wordt gewroet en het bouwvlak op de zogeheten ’dubbelbestemming’ meer dan honderd vierkante meters beslaat, een vergunning moet worden aangevraagd. De Merenwijkers stelden dat aan die vierkante meters op archeologische grond wordt voldaan, Teylingen en de ijsclub betwistten dat.

Tevens is er tussen de partijen een verschil van mening of de skeelerbaan als een echt bouwwerk moet worden gezien. Zo ja, dan is ook een vergunning vereist.

Paradox

De reden dat de omwonenden graag willen dat er officiële toestemming wordt verleend voor de Warmondse sportfaciliteit is paradoxaal. Want pas als er een vergunning is (en er dus mag worden gebouwd), kunnen ze bezwaar aantekenen en eventueel in beroep gaan (en dus de bouw misschien tegenhouden).

Naast dat de gemeentelijke toestemming hen mogelijkheden geeft om de bouw van de baan tegen te houden, geeft het ook duidelijkheid. Tijdens de rechtszaak werd bijvoorbeeld duidelijk dat het skeelercircuit een klein stukje gaat worden verplaatst. „Er verandert steeds wat”, zei een omwonende. De Merenwijkers willen iets dat vaststaat. „Om het te kunnen wegen.”

De rechter doet binnen zes weken uitspraak.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.