Kerkdiensten Leidse regio

Kerkdiensten Leidse regio
Protestantse kerk op Kaageiland.
© Archieffoto Holland Media Combinatie
Leiden

In de krant van vrijdagochtend stonden voor de Leidse regio abusievelijk de kerkdiensten van vorige week afgedrukt. Hieronder treft u alsnog de juiste aan. Onze excuses voor het ongemak.

Leiden

Hooglandse Kerk Zo 10 ds Kooijman, 11.45 Oecum. Studentendienst ds Van den Berg-Seiffert, 17 ds Klokke.

Marekerk Zo 10 ds Smit, Katwijk aan Zee, 17 ds Boo, Zeist.

Vredeskerk Zo 10 De Klerk.

De Regenboog Zo 10 ds Zwart.

Waalse Kerk (Eglise Wallone) Zo 10.30 La Grouw.

Antoniuskerk Zo 10 ds Warmenhoven.

RK Maria Middelareskerk, Rijndijk Zo 9.30 EV.

RK O.L.Vr. en St. Joseph, Herensingel Zo 11.30 EV.

RK St. Lodewijk, Steenschuur Zo 10 EV.

RK St. Petrus, Lammenschansweg Za 19 EV.

RK Hartebrug Zo 11.15 EV.

Alrijne Ziekenhuis Leiden Zo 10.15.

Groenhoven Zo 10 geen dienst.

LUMC Zo 10 ds De Vries.

Overrhyn Zo 10.30 ds Smaling, Oegstgeest.

Baptistengem. Kooikapel, Driftstraat Zo 10 Samenkomst.

Christengemeenschap Leiden, Vestestraat 49 Za 10.30 mensenwijdingsdienst.

Chr. Geref. kerk, Opstandingskerk Zo 10 leesdienst, 17 ds Van Egmond, Capelle a/d IJssel.

Chr. Gem. Langebrug, Langebrug 63 Zo 10-12 Eredienst en Bijbeloverdenking.

Doopsgezinde-Remonstr. Gem., Lokhorstkerk, Pieterskerkstr. 1 Zo 10.15 zomerdienst Ladan.

Evang. Gemeenschap (STEG), Middelstegracht 25 Zo 10 Koehorst, Mijdrecht.

Gem. Eben Haezer, Vredeskerk Zo 19 Terpstra.

Geref. Kerk Vrijgem. Zo 10, 17 ds Van Egmond.

International Church of Leiden, Vijfmeilaan 137 Sunday 11 Celebration Service (English).

Leger des Heils, hoek Vestestr. Groenesteeg Zo 10 Samenkomst.

Het Apostolisch Genootschap, César Franckstraat 38 Zo 9.30 Eredienst.

Volle Evangelie Gem., Warmonderweg 2 Zo 11 Eredienst.

Oud-kath. Parochie HH Fredericus en Odulfus Zo 10 EV.

Leiderdorp

Baptistengem. Zo 10 eredienst, Stouten, Leiderdorp.

Dorpskerk Vr 9 Kruieren langs het kerkenkruis van Utrecht, verzamelen Leiden-Lammenschans.

Scheppingskerk Zo 10 ds De Paauw.

Geref. Gem. Zo 10 leesdienst, 18.30 Blok.

Nieuw Apostolische Kerk, Prinsenhof 15 Zo 10. Wo 20.

Alrijne Ziekenhuis Zo 10 ds Herlaar.

Oegstgeest

Kruispunt (Rivierduinen) Zo 10.30 Dijk.

Groene of Will.kerk Zo 10 ds Verburg.

Regenboogkerk Zo geen dienst, zie Groene Kerk.

Ned. Geref. Kerk, Duinzigtcollege, Wijtenbachweg 23 Zo 10 ds Van ’t Hof, Rotterdam.

Van Wijckerslooth-Rustenborch Zo 10.15 Van Roon (RK), 16 ds Smaling (Prot.).

RK Willibrordkerk Za 19 EV Magnin, Zo 11 EV Plavcic.

Volle Evangelie Gem. Leiden e.o., Pauluskerk, Warmonderweg 2 Zo 11 Eredienst. Wo 20 Bidstond.

Stompwijk

RK Laurentiuskerk Zo 11 EV.

Voorschoten

Church of St James, BSN Senior School, Jan v Hooflaan 3 Zo 10.30 service (Engels) Cummings.

Kruispunt Zo 10 Peper.

RK Laurentiuskerk Zo 11 EV Hagen.

Hersteld Herv. Gem. ’Rehoboth’ Van Leeuwenhoekkade Zo 9.30 Fekkes, 16.30 Siebelink.

Zevende-dags Adventisten Za 11.

Wassenaar

Dorpskerk Zo 10 zie Kievietkerk en Messiaskerk.

Kievietkerk Zo 19.15 ds Schultheiss.

Messiaskerk Zo 10 ds Mos.

Evangelie Gem., Deijlercentrum, Hofcampweg 3 Zo 10.30 ds Agtereek.

RK Goede Herderkerk Vr 9.15 EV Mariakapel, Zo 9.15 EV Franse Parochie.

RK St. Jozefkerk Za 19 geen EV, Zo 9.30 EV m.m.v. Magnificat Cantorij.

RK Willibrorduskerk Zo 9.30 EV met cantor-samenzang, 12.30 woord- en gebedsviering.

Vrijzinnige Geloofsgem. NPB, Kerkdam Zo 10.30 Manneke.

Zoeterwoude

Prot. Gem. (rond de Dorpskerk) Zo 10 Meijer-Bras.

RK De Goede Herder Zo 9.30 WG.

RK Sint Jan Za 19 EV.

Meer nieuws uit Leiden