Geen appartementen achter seksclub Herenstraat

LD Politiek Live
Leiden

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Leiden wil die uitzonderingen niet toestaan en spreekt zich uit tegen de bouwplannen voor zeven appartementen achter seksclub Tropical Heat aan de Herenstraat. Om de benodigde vergunning te verlenen, moeten te veel uitzonderingen op geldende regelgeving worden gemaakt. Alleen de Partij voor de Dieren had geen duidelijke voorkeur.

De zeven gewenste appartementen beperken volgens de PvdA het woongenot van omwonenden door de geplande hoogte (maximaal 10 meter) en de ingang aan de voorkant van het pand leidt tot teveel overlast voor de buurt door bezoekers en bewoners.

SP en VVD misten in het hele traject vooral het contact tussen de omwonenden en de projectontwikkelaar en aannemer. Volgens Juliette Gilissen (VVD) is de wens juist dat bij dergelijke ingrijpende projecten meer werk van participatie wordt gemaakt. Zij stelde voor om die eis eens vast te leggen in protocollen voor ontwikkelaars.

Andere partijen wezen op de grenzen die de projectontwikkelaar in zijn ontwerp had overschreden: de plannen waren te hoog en te diep. Zelfs voor een uitzondering op het bestemmingsplan.

Het argument dat de plannen te veel afwijken van het bestemmingsplan, was volgens wethouder Paul Laudy overigens geen reden om de verklaring van geen bezwaar af te geven. ,,Die procedure is nu juist bedoeld om op basis van afwegingen van een bestemmingsplan af te kunnen wijken.”

Maar, telde Laudy de stemmen in de commissie, hij begreep dat deze aanvraag op een raadsbrede ‘nee’ stuitte. En zo gaat er een streep door de gewenste zeven appartementen aan de Herenstraat.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.