Motie tegen verbindingsweg met Alphen

Kaag en Braassem

Een meerderheid van de gemeenteraad van Kaag en Braassem voelt niets voor een verbinding tussen de Alphense Máximabrug en de provinciale weg (N446) bij Woubrugge.

Dat bleek tijdens de raadsvergadering afgelopen maandagavond. Een motie van het CDA kon rekenen op de steun van D66 en Samen voor Kaag en Braassem.

De gemeenteraad van Kaag en Braassem draagt het college van B en W daarmee op om het Alphense bestuur te laten weten geen medewerking te verlenen aan een mogelijk toekomstig plan voor zo’n verbinding.

Dat plan is er echter nog helemaal niet. Gerard van As, wethouder van de Alphense partij Nieuw Elan, opperde het idee voor de verbinding eerder dit jaar, maar concrete plannen blijven vooralsnog uit. Zowel inwoners van Kaag en Braassem als Alphense raadsfracties leverden volop kritiek.

,,We weten allemaal dat Nieuw Elan in Alphen heeft gewonnen met een flinke meerderheid’’, aldus Thijs Mooren (CDA). Nick van Egmond (D66) kon zich in het pleidooi van Mooren wel vinden. ,,Wij steunen dit signaal, ongeacht het moment.’’

Voorbarig

Wethouder Herman Haarman vindt de tijd nog niet rijp om bij de buurgemeente aan te kloppen. ,,Laten we afwachten wat het collegeprogramma van Alphen met zich brengt en dan zo nodig in actie komen’’, zei hij. PRO en VVD sloten zich bij de wethouder aan, maar waren in de minderheid. Jan van der Geest (VVD) sprak zelfs van ’Donald Trump-achtig’ gedrag. ,,VVD vindt deze motie erg voorbarig.’’