Ambtelijk advies: Bouw Huis van de Sport

Redactie Leidsch Dagblad
leiden

De Leidse wethouder Frank de Wit (D66/sport) heeft in september vorig jaar het advies gekregen om door te gaan met het Huis van de Sport in plaats van te stoppen, waartoe hij niet veel later besluit. Dat tonen documenten aan die het Leidsch Dagblad via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur in handen heeft gekregen.

Het huidige college van B en W blijkt bovendien oud-wethouder Marc Witteman ten onrechte te hebben beschuldigd van het achterhouden van vitale informatie over het project. PvdA’er Witteman, tegenwoordig gedeputeerde in Flevoland, was De Wits voorganger.

Witteman zou eind 2009 een rapport dat een groot financieel tekort voorspelde hebben verzwegen. B en W meldden destijds na vragen van het CDA dat als zij die kennis hadden gehad, waarschijnlijk toen al zouden hebben besloten om het project stop te zetten. Witteman was bij het overleg waar de bewuste studie werd gepresenteerd, niet eens aanwezig. Bovendien besloten de overigen om de uitkomsten ook niet aan het zittende college te melden, omdat ze niet relevant waren.

Het Huis van de Sport was het ambitieuze plan om de sportverenigingen in De Mors een volledig nieuw onderkomen te geven. Ook zou er een topsporthal komen. Uiteindelijk vond de gemeente het project te riskant.

In een reactie meldt De Wit dat het college zijn uiteindelijke oordeel baseerde op een presentatie op 28 september van hoofd grondzaken Ad Jansen. Jansen is altijd een verklaard tegenstander geweest van het project. Hij was ook opdrachtgever van het onderzoek dat als niet relevant werd betiteld.

Na een eerste selectie in de aanbestedingsprocedure waren drie bouwcombinaties overgebleven. Zij zien kansen voor het Huis van de Sport, zij het met wijzigingen. Het zijn wensen die in een advies op 1 september 2010 aan De Wit zijn overgenomen. Het memo, dat de gemeente zelf kwalificeert als het ’eindverslag’ van de direct betrokkenen bij de aanbestedingsprocedure, rekent voor dat de verlangde wijzigingen 31 tot 43 miljoen euro meer kunnen opleveren.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.