D66 in streek: één standpunt

Redactie Leidsch Dagblad
Bollenstreek

De D66-afdelingen van Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen en de D66-fractie in de Provinciale Staten zijn bijeen geweest om hun standpunten over een aantal strategische kwesties op elkaar af te stemmen.

Dat is op veel punten gelukt. Zo onderschreven alle afdelingen de noodzaak van de aanleg van de Duinpolderweg, de noordelijke ontsluiting van de Greenport Duin- en Bollenstreek.

Ook vinden alle D66’ers in de streek dat gemeenten nauwer moeten samenwerken en dat nieuwe taken die op de gemeenten afkomen, zoals jeugdzorg en WMO, gezamenlijk moeten worden opgepakt. Over de wenselijkgheid om uiteindelijk te fuseren tot één bollengemeente bleven de meningen echter verdeeld.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.