LD Politiek Live: ’Niet zo krampachtig doen over verdringing op de arbeidsmarkt’

Binnert Glastra

Het blijft een worsteling: de verplichte tegenprestatie. Wie na 1 januari in de bijstand terechtkomt, moet daarvoor een tegenprestatie leveren. Tijdens de uitzending van LD Politiek Live woensdag, schipperde Anna van den Boogaard (PvdA) tussen verplichting en vrijwilligerswerk. Monique van Biezen (Stichting ZON) zei de nodige creativiteit in de uitvoering van het beleid te missen en riep op om de angst voor oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt vooral los te laten.

De politieke vrees is dat de verplichte tegenprestatie leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt. Mensen die in de bijstand straks vrijwillig aan de bak moeten, zouden reguliere banen in kunnen innemen. Dat wil de politiek voorkomen. Probleem: controle op het voorkomen van die verdringing is tot nu toe een mondelinge toezegging van PvdA-wethouder Marleen Damen (werk en inkomen). Ook Van den Boogaard wacht op meer duidelijkheid.

Van Biezen noemt die verdringingsangst overigens ’paradoxaal’. ,,De Participatiewet gaat er juist over om mensen mee te laten doen, tegelijkertijd ben je bang dat ze reguliere arbeidsplaatsen gaan verdringen.” Volgens Van Biezen gaat de Participatiewet juist over het toeleiden naar een plek. ,,We moeten dan ook kijken wat de beste plek is voor mensen om te participeren.”

Stage

Daar vinden Van Biezen en Van den Boogaard elkaar. ,,De tegenprestatie is een instrument om mensen die nog niet in een traject zitten, naar de arbeidsmarkt toe te leiden”, zegt Van den Boogaard. Van Biezen onderstreept dat mensen in de bijstand heel graag een baan willen, maar liever nog een stage willen lopen. ,,De reactie is: ’We willen graag, maar waar zijn die interessante mogelijkheden om die tegenprestatie ook te bieden?’”

De Participatiewet en de tegenprestatie inzetten om de stad te verbeteren en aansluiting te zoeken bij maatschappelijke initiatieven zoals Stadslab, wordt gezien als nog uit te werken kans. Waarom is dat niet gebeurd? Van den Boogaard: ,,Dit is een verplichting van het rijk. Wij hebben gelukkig een andere wethouder aan het roer met een gematigd voorstel. De participatie moet vanuit de mensen zelf komen. Ik hoop dat nog meer mensen dan nu al in de bijstand actief gaan zijn bij verenigingen.”

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.