Hollands glorie op het strand van Noordwijk

Peter van der Hulst
Noordwijk

Op het moment dat de Ndurance door de opkomende zon vol in het licht komt te staan, wordt aan boord van het kabelschip een strijd tegen de klok geleverd. Het 99 meter lange vaartuig is in de vroege ochtenduren op een zeebank voor anker gegaan en wil het liefste binnen 24 uur koers zetten richting het in aanbouw zijnde windmolenpark Luchterduinen. In die tijdspanne moet de 25,7 kilometer lange zeekabel, die er volgend jaar voor zorgt dat de stroom vanaf zee zijn weg naar 150.000 huishoudens vindt, op het Noordwijkse strand worden aangesloten op de landkabel.

Voor plaatsvervangend projectmanager Joris Hol is het een spannende dag. Vier jaar van voorbereiding moet deze woensdag tot een geslaagde koppeling leiden. Maar de eerste uren lijkt het voor een willekeurige leek vooral kijken naar hoe het eb wordt. Onder water overbrugt een speciale graafmachine in de ochtend de 450 meter van het schip naar het land. Met een lier wordt pas veel later op de dag de 32 centimeter dikke zeekabel over de zeebodem op het droge gesleept.

Haastklus

Het trekken van de kabel is een haastklus waar Eneco wel de tijd voor moet nemen. Hol: ,,De trenchformer graaft de kabel tot drie kilometer uit de kust op een diepte van drie meter in. Daarna gaat de graafmachine aan boord van de Ndurance en wordt de kabel tot aan het transformatorstation van Luchterduinen uitgerold. De gehele klus duurt naar schatting zo’n vier dagen en om een veilige marge te hebben, is zeven dagen mooi weer nodig. In het slechtste geval kan het gebeuren dat we het werk moeten staken. Dan wordt de kabel gekapt. Het is altijd mogelijk om later dan weer een las te maken, maar dat hebben we liever niet.’’

Is de aansluiting bij Luchterduinen een feit, dan wandelt de graafmachine over de zeebodem terug tot het punt waar de gigantische slang al is ingegraven. Op dit ruim 22 kilometer lange traject hoeft de trencher slechts een diepte van ruim een meter aan te houden. Een klus van opnieuw zeven dagen mooi weer.

Regeltjes

Dat de kabel pas in het onbestendige najaar aan land komt heeft met regeltjes te maken. Vanaf september mag op het strand worden gegraven en het liefste heeft Rijkswaterstaat dat de bouwput in november is opgeruimd. Die planning loopt vertraging op; waarschijnlijk kan het nu nog afgezette stuk strand halverwege die maand worden vrijgegeven. Er zijn immers nog twee weken nodig om de dikke zeekabel te verbinden met de drie landkabels. Daarna moet al het materiaal, waaronder damwanden, van het strand worden gehaald.

Het is van later zorg. De graafmachine zet zich, onder het toeziend oog van zo’n honderd nieuwsgierigen, langzaam in gang naar de bouwput. Op het land wacht een dikke slang die zo’n 1500 kuub water per uur kan uitbraken. Eenmaal aangesloten wordt het zeewater door het zwaard van de graafmachine gespoten. Dat zorgt er voor dat er een sleuf van drijfzand ontstaat. Het gewicht van de 32 centimeter dikke kabel doet de rest. Langzaam terug rijdend naar de Ndurance graaft de kabel zich drie meter diep in. Het zonlicht heeft dan allang plaatsgemaakt voor het kunstlicht van de bouwlampen.

Fantastisch

De projectdirecteur van Luchterduinen Dennis Sanou ziet alles overdag tevreden aan. Het Noordwijkse strand heeft wel wat weg van de bestseller Hollands Glorie van Jan de Hartog. ,,Van Oord, Joulz, Visser & Smit Hanab, Boskalis en Eneco, het zijn allemaal Nederlandse bedrijven. Fantastisch toch.’’ Het op land trekken van de zeekabel is niet de meest ingewikkelde klus. De aanleg van de kabels tussen de windmolens op volle zee is veel risicovoller. Sanou: ,,Dit is redelijk standaard werk, al doen de meeste werknemers hier dit niet twee of drie keer per jaar. Als het meezit maken ze dit drie tot vier keer in hun carrière mee.’’

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.