Meer kustverkeer over Northgodreef

Peter van der Hulst
Noordwijk

Op normale werkdagen zijn de verbindingswegen Beeklaan (38 procent) en Van der Mortelstraat (43 procent) veel populairder dan de Northgodreef (19 procent). In een nieuwe verkeersvisie voor Noordwijk wordt voorgesteld om het gebruik van die meest noordelijk gelegen weg te verhogen naar 40 procent. De meest zuidelijke en centrale aftakking moeten dan op 30 procent uitkomen.

Ontlasting van vooral Beeklaan/Oude Zeeweg/De Grent is nodig omdat de ruimte voor de aanleg van verkeersveilige fietspaden daar zeer beperkt is. De route kan ook rustiger worden, omdat de Nortgodreef nog ’restcapaciteit’ heeft.

Om er voor te zorgen dat het dagelijkse verkeer - en in de zomer vooral ook strandbezoekers - zoveel mogelijk gebruik gaan maken van de Northgodreef zijn verschillende maatregelen nodig. Zo kunnen andere borden op de N206 soelaas bieden. Nu staat ’Noordwijk’ op de bewegwijzering, waardoor het verkeer uit zuidelijke richting meteen de afslag bij de Beeklaan neemt. Het is in toekomst de bedoeling dat alleen verkeer voor ’Noordwijk-Binnen’ nog die afrit pakt. Bij de Van Berckelweg komt dan de verwijzing ’Noordwijk aan Zee’ te staan.

Uitdaging

Dan volgt een andere uitdaging, want bij de kruising met de Gooweg is het niet de bedoeling dat automobilisten rechtdoor de Van der Mortelstraat oprijden, maar rechtsaf richting Northgodreef worden geleid. Daarvoor is aanpassing van beide kruispunten nodig. Op drukke stranddagen kan een systeem dat verwijst naar de nog vrije parkeerplaatsen nabij zee er voor zorgen dat het verkeer zich beter over het dorp verdeelt. Ook kan een transferium er aan bijdragen dat de wegen naar de kust volstromen.

De verkeersvisie moet het uit 2001 stammende verkeerscirculatieplan vervangen. Voordat het zover is, vinden er nog de nodige discussies plaats. Niet voor niets spreekt de gemeente nog van een ’werkdocument’. Volgende week woensdag beslist de commissie ruimte, bereikbaarheid en financiën of het document wordt vrijgegeven voor inspraak.

Oplossingen

In de verkeersvisie worden verschillende oplossingen aangedragen voor huidige en toekomstige problemen in Noordwijk. Een aantal mogelijkheden op een rij:

• Nieuwbouwwijk Offem-Zuid krijgt een ontsluiting bij de Beeklaan. Waar woonlocatie Bronsgeest aansluit op het bestaande wegennet is nog niet bekend. De Noordwijkse Ondernemers Vereniging pleit voor verbindingen bij respectievelijk Herenweg en Gooweg om zo een korte route naar de winkels te creëren en te voorkomen dat bewoners voor aankopen naar Katwijk gaan.

• De Beeklaan moet bij de N206 naast de zuidelijke aansluiting, ook een aftakking richting het noorden krijgen.

• Noordwijk wil investeren in het fietsnetwerk, waardoor vanuit alle wijken de openbare voorzieningen goed bereikbaar zijn. Een uitgebreid netwerk is ook om een andere reden belangrijk. De e-bike brengt verder gelegen bestemmingen binnen bereik, waarmee de fiets een alternatief voor de auto wordt.

• De geplande snelbusverbindingen naar Schiphol en Leiden vragen om aanpassingen bij de Van Panhuysstraat, Quarles van Uffordstraat, Parallelboulevard en De Grent.

• De aanleg van de Rijnlandroute, een betere doorstroming op de Leidsevaart, een noordelijke randweg bij Voorhout en de mogelijke komst van de Duinpolderweg moet in Noordwijk voor verlichting zorgen.

• Voor een betere afwikkeling van het vrachtverkeer in Noordwijk-Binnen wordt gepleit voor een vaste route door de kern. Voor de bevoorrading van hotels, horeca en winkels aan zee noemt de verkeersvisie het aanpassen en realiseren van losplaatsen en venstertijden, en het gebruik van kleinere voertuigen.

• In de visie wordt gepleit voor heropening van de doorsteek Voorstraat/Raadhuisstraat. Dat zorgt ervoor dat het Jeroensplein en het centrum van Noordwijk-Binnen levendiger wordt.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.