Meer euthanasie in Kaag en Braassem dan elders

Meer euthanasie in Kaag en Braassem dan elders
© Achieffoto
Kaag en Braassem

In Kaag en Braassem plegen naar verhouding beduidend meer mensen euthanasie dan in omliggende gemeenten, zo blijkt uit een regionaal onderzoek van de GGD Hollands Midden.

Van de tienduizend mensen, kozen er in de periode van 2014 tot 2017 in Kaag en Braassem gemiddeld 6,1 personen voor euthanasie per jaar. Dat is zes keer zoveel als in de gemeente Katwijk, waar per jaar maar een persoon voor deze vorm van levensbeëindiging kiest.

Uitschieter

Kaag en Braassem is de meest opvallende uitschieter naar boven. De gemeente laat plaats twee en drie - Hillegom (5,2) en Noordwijkerhout (5,1) - met ongeveer een punt verschil achter zich. Katwijk is een opvallende uitschieter naar beneden: Waddinxveen en Nieuwkoop (2,3) sluiten na de kustgemeente de rij.

Waar komen de grootste verschillen vandaan? Forensisch arts Martin Khargi legt uit dat onder meer vergrijzing een belangrijke rol speelt in het aantal gevallen van euthanasie in een gemeente. ,,Een belangrijke factor is de opbouw qua leeftijd binnen dorpen of steden. Als je bijvoorbeeld naar Leiden kijkt, zie je dat het gemiddelde op 2,9 ligt. En dat terwijl het een vrij liberale stad van normale grootte is.’’

Volgens hem hangt het vrij lage gemiddelde in de sleutelstad samen met de aanwezigheid van de universiteit en hogeschool. ,,Doordat er veel studenten zijn, is de populatie van de stad ook een stuk jonger. Daardoor zijn er ook minder gevallen van euthanasie.’’

In een gemeente als Kaag en Braassem wonen relatief meer ouderen, dus is euthanasie een logischerwijs een onderwerp dat meer speelt. Volgens Khargi is de grootste piek in die gemeente te zien in het afgelopen jaar. ,,2017 was het echt prominent’’, zegt hij. Daarvoor varieerden de gemiddelden per jaar minder.

Religie

Ook zaken als levensovertuiging en religie van inwoners van een gemeente kunnen van grote invloed zijn. ,,Sommige geloven staan zelfdoding niet toe’’, zegt hij. ,,Van gereformeerden is bijvoorbeeld bekend dat ze strikt zijn.’’ Dat zou het lage gemiddelde van de gemeente Katwijk kunnen verklaren.

Alphen aan den Rijn, Leiderdorp en Voorschoten (3,7) vertegenwoordigen het exacte gemiddelde van de Hollands Midden en zitten net een tiende hoger dan het landelijk gemiddelde van 2016. Van 2017 is het exacte getal nog niet bekend.

Landelijke trend

Volgens Khargi volgt de regio al jaren de landelijke trend. ,,Zo nu en dan zitten we er vlak onder, maar nu zitten we er weer net boven’’, zegt hij. Een grafiek laat die beweging precies zien: in 2011 zit Hollands Midden onder het landelijk gemiddelde, in 2013 zit het net iets hoger, in de jaren daarna zijn de gemiddelden nagenoeg gelijk aan elkaar.

De getallen en percentages die in het onderzoek van de GGD - dat zich focust op lijkschouwing en euthanasie - uit de doeken worden gedaan, zijn gebaseerd op cijfers die forensische artsen de afgelopen jaren hebben verzameld. De uitkomsten zijn afgelopen week aan bestuurders van gemeenten in de regio gepresenteerd.