Alphense raad spreekt zich uit voor referendum

Benthuizen verkoos zich in 2011 na een referendum uit voor een fusie met Alphen.

Benthuizen verkoos zich in 2011 na een referendum uit voor een fusie met Alphen.

Haniff Harharah
Alphen aan den Rijn

De Alphense gemeenteraad heeft donderdag een eerste stap gezet naar de invoering een referendum. Een nipte meerderheid van de raadsleden (twintig voor, 18 tegen) schaarde zich achter een motie waarmee in september het onderwerp officieel in stemming wordt gebracht. Er klonk zelfs een klein applaus toen alle stemmen waren geteld.

In het coalitieakkoord van eind vorig jaar lieten de collegepartijen CDA, Nieuw Elan, VVD, D66 en ChristenUnie het aan de raad over of het referendum wel of niet moet worden ingevoerd. Daarop dienden zes partijen (Nieuw Elan, PvdA, D66, SP, GroenLinks en RijnGouweLokaal) een motie in ten faveure van een volksstemming. Samen komen ze tot een kleine meerderheid in de raad. Opvallend genoeg is de coalitie verdeeld over het onderwerp. Dat D66 als fervent voorvechter van volksraadplegingen zich uitspreekt als voorstander van het referendum, zal niemand verbazen. Maar in navolging van de sociaal-liberalen steunt ook Nieuw Elan – met zes zetels de een-na-grootste partij in Alphen – het initiatief voor een verordening, oftewel het in stemming brengen van het onderwerp.

'Brandverzekering'

,,Wij vragen niet om een referendum te houden, maar om een brandverzekering’’, aldus André de Jeu, fractievoorzitter van Nieuw Elan. ,,Dit is daar een vorm van. Als alles goed gaat, is een referendum helemaal niet nodig. Maar we zijn verplicht aan de bevolking om deze mogelijkheid te bieden. Nu is die er simpelweg niet.’’ Coalitieleider CDA (zeven zetels) schaart zich met collegegenoten VVD en ChristenUnie en oppositiepartijen SGP en Beter Alphen in het kamp van de tegenstanders. Zij zijn van mening dat een referendum voor verdeeldheid zorgt onder de bevolking. ,,Dat leidt tot frustratie, daar hebben we vrij recent nog leergeld voor betaald’’, verwijst CDA-fractieleider René Vrugt naar de gevoeligheden rondom de gemeentenaam.

Benthuizen

’Rijn en Gouweland’ won een gewogen volksstemming, maar dat advies veegde de raad resoluut van tafel. Het werd toch ’Alphen aan den Rijn’. Hoe schimmig die procedure ook is gegaan, de voorstanders willen ook wijzen op succesvolle voorbeelden van referenda. Bijvoorbeeld het dorp Benthuizen, dat in 2011 een fusie met Alphen verkoos boven een verbintenis met Zoetermeer. Een referendum houden kost naar schatting 250.000 euro. Alphen en Boskoop hadden geen mogelijkheid voor een volksraadpleging, fusiepartner Rijnwoude wél.

Meer nieuws uit Regio

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.