Ontmanteling NINO gaat toch door

Een kleitablet met spijkerschrift uit de collectie van het NINO.

Een kleitablet met spijkerschrift uit de collectie van het NINO.© Foto Leidsch Dagblad

Wilfred Simons

Het bestuur van het Instituut voor het Nabije Oosten (NINO) in Leiden gaat akkoord met de ontmanteling van het Leidse kennisinstituut. In een persbericht meldt het bestuur dat het heeft ’ingestemd met een plan voor nauwere samenwerking met de Universiteit Leiden en het Rijksmuseum van Oudheden’. Onderdeel van het plan is de oprichting van een NINO-onderzoeksinstituut, dat jaarlijks ongeveer 300.000 euro te besteden krijgt.

De bibliotheek die het NINO sinds zijn oprichting in 1939 heeft opgebouwd, komt in beheer van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Het NINO blijft wel eigenaar. Deze bibliotheek krijgt in Leiden een nieuw gebouw, de Middle Eastern Library, als onderdeel van het gebouwencomplex van de UB. Het budget voor de aankoop van nieuwe boeken, meldt het bestuur, ’wordt verdubbeld’.

Het NINO bezit ook 3000 kleitabletten, de grootste collectie teksten in spijkerschrift van zijn soort in Nederland. De tabletten gaan ’in tijdelijk bruikleen’ naar het Rijksmuseum van Oudheden. Het museum ’zal zorgdragen voor noodzakelijke conservering en versnelde digitalisering’. Overigens liggen de kleitabletten ook nu al in een geklimatiseerde kluis.

Het bestuur belooft verder ’op korte termijn te gaan overleggen’ met de medewerkers en de gebruikers van de collecties. Zij zegt te streven naar een ’optimale toegankelijkheid van de bibliotheek en de spijkerschriftcollectie. Het bestuur ’is ervan overtuigd dat de koers die nu is ingeslagen het NINO in staat stelt ook in de toekomst zijn doelstellingen te realiseren.’ Het NINO telt zeven medewerkers, die niet hun baan verliezen. De UB Leiden neemt hen in dienst.

Juist over die toekomst op de lange termijn maken de medewerkers van het instituut zich zorgen. Bibliothecaresse Carolien van Zoest erkent wel dat er op korte termijn meer geld voor de collectie en voor het onderzoek komt, maar vreest de gevolgen op lange termijn, als huidige medewerkers niet worden vervangen of als zij zelf in de UB ander werk moeten gaan doen.

De ontmanteling van het NINO en de oprichting van een onderzoeksinstituut past in een trend. De afgelopen jaren verloren ook vergelijkbare Leidse instituten zoals het Instituut Kern, het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) en het Afrika Studie Centrum (ASC) het beheer van hun bibliotheken aan de UB Leiden. Alleen als formeel eigenaar van het boekenbezit blijven zij, doorgaans in stichtingsvorm, bestaan.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.